• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Novosti

Novosti (314)

Dilberović uručila knjige univerzitetskim bibliotekama u Federaciji BiH

09 Februar 2018 Novosti 303 Views

SARAJEVO, 8. februara (FENA) - Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović danas je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH predstavnicima javnih univerzitetskih biblioteka u FBiH uručila 1.205 knjiga, a ujedno prisustvovala promociji knjige "Naučnici i rat“ Esada Zgodića, čije je štampanje podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Više...

650 godina Nacionalne biblioteke Republike Austrije

06 Februar 2018 Novosti 308 Views

Na poziv generalne direktorice Nacionalne biblioteke Republike Austrije Dr. Johanne Rachinger, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Dr. Ismet Ovčina je 25. – 26. januara 2018. godine boravio u posjeti Nacionalnoj biblioteci Republike Austrije, povodom obilježavanja 650 godina rada i postojanja jedne od najstarijih kulturnih i naučnih institucija u Austriji i Evropi, pod motom „Naša historija živi“.

Više...

Visit by Representatives of National and University Library of Bosnia and Herzegovina (NUBBiH)

23 Januar 2018 Novosti 297 Views

By IUS-PR on 15 Jan 2018

Dr Ismet Ovčina, Director of University Library of Bosnia and Herzegovina and Bedita Islamović, international cooperation manager, visited International University of Sarajevo (IUS) on January 15, 2018. The aim of this visit was a short meeting with the IUS Rector Dr. T. Erkan Ture and renewal of Contract on Business Cooperation between the IUS and NUBBiH, which a national institution of research, science and culture.

Više...

Ambasador Republike Francuske posjetio NUBBiH

11 Januar 2018 Novosti 298 Views

Danas su Nj.E. Guillaume Rousson, Ambasador Republike Francuske i Emmanuel Mouriez, Savjetnik za saradnju i kulturu i direktor Francuskog instituta,  posjetili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine i sastali se sa Dr. Ismetom Ovčina direktorom NUBBiH i saradnicima.

Dr. Ovčina je upoznao uvažene goste sa aktualnim stanjem u NUBBiH, naglašavajući posebno saradnju NUBBiH sa međunarodnom organizacijom ISSN, koja ima svoje sjedište u Parizu. S ponosom je predstavio: izdavačku produkciju NUBBiH;  izgradnju bibliotečkih kolekcija; Staru periodiku i Specijalne zbirke itd. Direktor NUBBiH je ukratko upoznao Ambasadora i sa neriješenim pravno-finansijskim statusom NUBBiH i ostalih šest institucija kulture kojima je Bosna i Hercegovina osnivač.

Više...

Promocija knjige - Upravljanje kvalitetom: LEAN proizvodnja – SIX SIGMA

08 Decembar 2017 Novosti 306 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine je, u četvrtak, 7.12.2017. godine, promovirana knjiga „Upravljanje kvalitetom: Lean proizvodnja – Six Sigma“, autora Prof. Dr. Ismara Alagića.

Više...

Promocija knjige - Upravljanje kvalitetom: LEAN proizvodnja – SIX SIGMA

08 Decembar 2017 Novosti 319 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine je, u četvrtak, 7.12.2017. godine, promovirana knjiga „Upravljanje kvalitetom: Lean proizvodnja – Six Sigma“, autora Prof. Dr. Ismara Alagića.

Promotori, Doc. Dr. Alaudin Brkić i Doc. Dr. Dženan Kulović, iz Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ukazali su na značaj konkurentnosti radne snage na području srednjeg i vrškog rukovodstva i potrebe firmi za specijalizovanim znanjima i vještinama.

Doc. Dr. Alaudin Brkić je, u recenziji ove knjige istakao: „Kao pionirski poduhvat rukopis se preporučuje i široj domaćoj stručnoj javnosti, s obzirom na to da autor nudi i pregršt različitih stavova koji imaju svoju neupitnu praktičnu vrijednost od aplikativnog značaja za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti domaće automobilske industrije izazvane tehnuičko tehnološkim progresom i globalizacijskim kretanjima.“

„Knjiga je potrebna teoretičarima i praktičarima menadžmenta kvaliteta, koji žele obogatiti svoje znanje potpuno novom filozofijom upravljanja, zasnovanom na lean konceptu.“, kazao je u svome obraćanju Dr Dženan Kulović.

Prof. Dr. Vojo Višekruna, u recenziji za ovu knjigu je, između ostaloga napisao: „Promatrano kroz povijest, kada je u pitanju proizvodnja, čovjek stalno teži ka ostvarivanju tri važne komponente: proizvesti proizvod uz što manje troškove; proizvesti ga za što je moguće kraće vrijeme i naravno, da taj proizvod bude kvalitetan iz svih aspekata kvalitete. Prepoznavši navedeno, autor Dr. Ismar Alagić je svojom monografijom dao doprinos svim navedenim aspektima koji imaju utjecaj na navedene komponente, imajući u vidu njihovu međusobnu konfliktnost. Autor s pravom navodi da za sve ove aktivnosti koje gospodarski subjekt treba provesti na realizaciji postizanja bolje organiziranosti u svakom segmentu sustava i procesa, leži u na pravovremenoj odluci i podršci menadžmenta.

{gallery}20171207_promocija{/gallery}

Više...

Autori, nakladnici, bibliotekari

06 Decembar 2017 Novosti 298 Views

Preuzeto sa: Oslobođenje, 03.12.2017. godine 

Piše: Ivan Anđelić

Više...

Dr. Ismet Ovčina predsjednik Savjeta COBISS.Net-a

04 Decembar 2017 Novosti 304 Views

Razvojna pomoć bibliotekama regiona bila je glavna tema posljednjeg okupljanja Savjeta COBISS.Net-a, održanog u Mariboru (Slovenija), 30. novembra 2017. Za bh. javnost je zanimljivo da je za novog predsjednika izabran dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH.

COBISS savjet

COBISS.Net je mreža nacionalnih biblioteka, tačnije nacionalnih COBISS-centara, tj. Kooperativnih online bibliografskih sistema i servisa, koja djeluje od 2003. godine. U istoj mreži su i nacionalni E-CRIS sistemi (brinu o istraživačkoj djelatnosti). Sam Savjet je uspostavljen 2016. godine, kada je mariborski IZUM (Institut informacijskih znanosti), na osnovu sporazuma Slovenije i UNESCO-a (Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu), transformiran u Regionalni centar za bibliotečke informacione sisteme i informacione sisteme o istraživačkoj djelatnosti u okviru UNESCO-a.  

Savjet COBISS.Net-a čine direktori nacionalnih biblioteka u pomenutoj mreži (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Bugarska, Albanija), te rukovodioci nacionalnih COBISS centara, kao i predstavnici resornih ministarstava ili agencija koji upravljaju nacionalnim E-CRIS sistemima.

20171130 104027  20171130 104512

Na sastanku Savjeta se raspravljalo o projektu podrške regionalnim bibliotekama u cilju harmoniziranja nacionalnih baza podataka (kataloga) biblioteka sa svjetskim katalogom WorldCat (OCLC). Prioritetni zadaci su, između ostalih, osposobljavanje bibliotekara za uzajamnu katalogizaciju u sistemu, kao i nabavka neophodne opreme bibliotekama. Planirani okvir ovog projekta je oko 10 miliona eura.

Očekuje se da nadležna ministarstva podrže projekat koji je od velikog značanja za razvoj bibliotečko-informacione i istraživačke djelatnosti u svim zemljama u kojima djeluju nacionalni COBISS centri.

Više...

„Delail el-hajrat“ ponovo na policama Specijalnih zbirki u NUBBiH

21 Novembar 2017 Novosti 312 Views

U Parlamentarnoj četvrti Brisela, u zgradi Eastman, koja ima bogatu i zanimljivu povijest je, nakon višegodišnjih priprema, 06. maja ove godine, u organizaciji Evropskog Parlamenta, svečano otvorena  House of European History (Kuća evropske historije).

Više...