• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Depozitarne biblioteke Svjetske banke i NATO saveza

1633 Views

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je depozitarna biblioteka za publikacije Svjetske banke i NATO saveza, sve publikacije ovih organizacija dostupne su korisnicima u Čitaonici publikacija Svjetske banke (otvorena 1998. godine) i Euro-atlantskoj čitaonici (otvorena u martu 2005. godine).


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005