• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Obrazovni centar NUBBIH

2130 Views

CJELOŽIVOTNO UČENJE

PERMANENTNO OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE BIBLIOTEKARA U RADU


 

Obrazovanje bibliotekara u Bosni i Hercegovini se od 1952. godine sprovodilo u formi predavanja, konferencija, stručnih savjetovanja i ispita koje su organizirali Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Društvo bibliotekara BiH. Danas  se ovo obrazovanje izvodi na dva nivoa:

•  formalno obrazovanje, četvorogodišnji studij  na Filozofskom fakultetu u Sarajevu – Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo i

•  permanentno obrazovanje, koje u vidu kurseva i stručnih ispita sprovodi Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUBBiH) u Centru za permanentno obrazovanje bibliotekara BiH.

 
ZNAČAJ

Permanentno obrazovanje ima posebnu važnost za bibliotečko-informacijsku djelatnost u nas, s obzirom na složenost modernih bibliotečko-informacijskih i komunikacijskih zahtjeva sa jedne, i uništen, izmijenjen, nedostatan i nedovoljno informatički i stručno obrazovan kadar sa druge strane.Za ovaj vid obrazovanja brine se Centar za permanentno obrazovanje bibliotekara BiH pri  NUBBiH čije je  osnivanje 2000. godine označilo  veliki korak naprijed i novu eru na tom polju. Centar je ustanovilo Otvoreno društvo iz Budimpešte i on djeluje na osnovu međunarodnog programa unutar mreže srodnih centara Jugoistočne Evrope.

 

CILJEVI

Glavni cilj permanentnog obrazovanja koje sprovodi ovaj Centar je osposobljavanje zatečenog i kadra koji se zapošljava u biblioteke za propisno, stručno, savremeno i kvalitetno obavljanje:

•  osnovnih poslova u bibliotečko-informacijskoj oblasti i priprema za polaganje stručnih ispita

•  složenih  stručnih poslova i

•  posebnih, specijalnih stručnih poslova.

 

MISIJA

Inicirati i ostvarivati permanentno obrazovanje bibliotekara kao sastavni dio cjeloživotnog učenja.

 

OSNOVNI PRINCIPI

Osnovni principi za koje se u svom Programu permanentnog obrazovanja bibliotekara Centar zalaže i sprovodi su:

•  primjena novih tehnologija i bibliotečko-informacijskih dostignića u radu,

•  otvoren i slobodan pristup informacijama i kolekcijama,

•  poštivanje ljudskih prava,

•  intelektualna sloboda,

•  saradnja na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou

 

METODE I STRUKTURA OBUKE

Strategija permanentnog obrazovanja koju sprovodi Centar zasniva se na savremenim bibliotečko-informacijskim tehnologijama, metodama i dobro obučenim instruktorima. Strukturu tako pripremljene obuke čine:

predavanja   |   vježbe   |   grupni rad   |   demonstracije   |   kompjuterski rad   |   laboratorijski rad

prezentacije   |   promocije   |   stručni obilasci i posjete   |   razgovori

 

SADRŽAJ PERMANENTNOG OBRAZOVANJA BIBLIOTEKARA

Permanentno obrazovanje bibliotekara obuhvata:

•  obuku iz osnovnog bibliotečko-informacijskog znanja, koja se sprovodi iz devet temeljnih predmeta i

•  naprednu obuku (kurseve) o trendovima, izmjenama i dostignućima  u bibliotečko-informacijskoj oblasti

Obuka ima oblik kurseva, seminara, radionica, seminara za male grupe.

 

Kontakt osobe:

mr. sci. Zijada Đurđević-Alidžanović, viši bibliotekar

Telefon: +387 33 275-348   |   E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Hatidža Krilić, viši bibliotekar

Telefon: +387 33 275-331   |   E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005