• (+387) 33 275 300
 • ured.direktora@nub.ba
 • Ponedjeljak - Petak
  07:30 - 18:00

Sektor za razvoj i obrazovanje

3241 Views
VD RUKOVODILAC SEKTORA: mr sci. Zijada Đurđević-Alidžanović, d. i. a.
Telefon: +387 33 275 348  |   e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

U okviru SEKTORA ZA RAZVOJ I OBRAZOVANJE djeluju sljedeća odjeljenja:

 1. Razvoj BIS BIH – matična  služba

 2. Centar za  permanentno  obrazovanje  bibliotekara

 3. Odjeljenje za  bibliografiju

 4. Odjeljenje specijalnih  zbirki   

U navedenim jedinicama se obavljaju slijedeći poslovi:


RAZVOJ BIS  BIH - MATIČNA SLUŽBA
 • Identifikacija, dogradnja i ažuriranje podataka o svim  tipovima  biblioteka  u  BIH ( javne, visokoškolske, specijalne  i školske )

 • Izgradnja mreže matičnih  biblioteka u BiH – čvornih  tačaka BIS-a i obrazovnog  sistema

 • Unapređenje bibliotečko-informacione djelatnosti i sistema putem stručnih konsultacija, sastanaka i savjetovanja,

 • Pružanje stručne  pomoći u radu  i nadzor nad  stručnim radom biblioteka

 • Pružanje stručne  pomoći  u prostornoj organizaciji  biblioteka koje  se  obnavljaju, adaptiraju, rekonstruišu ili  grade

 • Izrada VODIČA  za  javne, visokoškolske  i  specijalne  biblioteke


CENTAR ZA PERMANENTNO OBRAZOVANJE  BIBLIOTEKARA
 • Edukacije iz  osnovnog  bibliotečkog  znanja  i prakse

 • Priprema za kurseve ( literatura, materijali ) i održavanje  kurseva  (Bibliotečka  pismenost  i Informacijska  pismenost )

 • Organizacija i  održavanje stručnih  ispita  iz  bibliotečke  djelatnosti, izdavanje uvjerenja  o tome

 • Organizacija drugih  oblika usavršavanja  bibliotečkoh  kadrova


ODJELJENJE BIBLOGRAFIJE
 • Izrada bosanskohercegovačkih bibliografija monografskih  publikacija

 • Izrada bosanskohercegovačkih bibliografija  priloga u serijskim publikacijama

 • Izrada personalnih bibliografija  istraživača  BiH

 • Izrada i ujednačavanje predetnoh  odrednica


ODJELJENJE SPECIJALNIH ZBIRKI
 • prikupljanje građa za fondove putem obaveznog primjerka, poklona i razmjene

 • obrada građe (katalogizacija, klasifikacija, inventarisanje

 • pohranjivanje i čuvanje građe

 • usluživanje korisnika

 • pružanje stručne pomoći naučnicima, istraživačima i studentima u odabiru građe i izradi radova

 • izrada projektnih prijedloga za poboljšanje rada i promocije Specijalnih zbirki

Više iz kategorije: « Kontakt

LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005