• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine kao dio akcije uspostavljanja rada biblioteke Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima

13 Januar 2023 Novosti 63 Views

DSC07520

Predstavnik Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Teufik Osmanović dio je tima koji učestvuje u akciji uspostavljanja rada biblioteke Memorijalnog centra u Potočarima, od 10. do 12. januara, zajedno sa predstavnicima Biblioteke Univerziteta u Sarajevu i Memorijalnog centra Srebrenica.

U ovom periodu provodi se akcija unosa bibliotečke građe u sistem COBISS.BH, a u akciji učestvuju bibliotekari koji posjeduju licencu za rad u COBISS sistemu.

Uz svesrdnu podršku Instituta informacijskih znanosti iz Maribora i Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine, koji su podržali ovu akciju i učesnicima (bibliotekarima) dodijelili privilegije za rad u bazi biblioteke Memorijalnog centra Srebrenica, veliki dio građe je unešen u sistem i bit će dostupan za pretraživanje svim korisnicima i istraživačima.

Pored predstavnika iz NUBBiH, Teufika Osmanovića, voditelja Kartografske i grafičke zbirke NUBBiH, dio tima su i predstavnici ispred Univerziteta u Sarajevu, mr. sc. Nadina Grebović-Lendo, direktorica Biblioteke Univerziteta u Sarajevu, Vahid Piralić, bibliotekar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Nihada Bećirović, knjižničarka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Biblioteka Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari je punopravna članica sistema COBISS.BH od juna 2021. godine kada su Predsjedavajući Upravnog odbora Memorijalnog centra Ševket Hafizović i direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH dr. Ismet Ovčina potpisali Ugovor o punopravnom članstvu biblioteke Memorijalnog centra u bibliotečko-informacioni sistem COBISS.BH.