• (+387) 33 275 300
 • ured.direktora@nub.ba
 • Ponedjeljak - Petak
  07:30 - 18:00

Kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija - početni

27 Decembar 2022 Novosti 220 Views

DSC 6314

Od 19. do 23. decembra 2022. godine, u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održan je kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija -početni.

Kursu je prisustvovalo pet bibliotekara iz pet bh. biblioteka, članica sistema COBISS.BH.

Program  kursa/tečaja Upotreba programske opreme COBISS3/ Katalogizacija - početni sadrži:

 • COBISS3 osnovna uputstva (korisnički interfejs, priključivanje, korisnička podešavanja interfejsa za katalogizaciju)
 • priprema na katalogizaciju
 • COMARC/B format
 • kreiranje zapisa od početka
 • privremeno pohranjivanje zapisa
 • unos posebnih znakova
 • rad u editoru zapisa (dodavanje polja, potpolja, indikatora, konverzija slova...)
 • uvid u priručnik COMARC/B
 • ostali postupci katalogizacije
 • upoređivanje zapisa
 • rad u brauzeru
 • postupanje sa dva pisma u COBISS sistemima koji koriste ćirilično pismo
 • komandno pretraživanje
 • preuzimanje zapisa iz COBISS.Net i iz formata MARC 21
 • praktičan rad

Kurs je namjenjen bibliotekarima koji se obučavaju za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga).

Nakon kursa bibliotekar može da se uključi u okruženje za testiranje uzajamne katalogizacije.

Nakon završenog kursa/tečaja Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – početni i nakon kreiranih 30 bibliografskih zapisa u testnoj bazi, te položenog pismenog i usmenog dijela ispita za sticanje licence za uzajamnu katalogizaciju, pet bibliotekara dobit će privilegije (dozvola A):

 • za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena djela
 • za preuzimanje zapisa iz formata MARC 21 u okruženju za testiranje uzajamne katalogizacije

Polaznici ovog kursa/tečaja bili su bibliotekari iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i bibliotekari, Veterinarskog fakulteta UNSA, Fakulteta za upravu UNSA, Gradske biblioteke Travnik i Biblioteke Sarajeva.

Kurs je vodila instruktorica mr. Dženana Tuzlak, uz asistenciju mr. Muamere Smajić.

Tehničku podršku pružao je Ahmed Kurto.

Učesnike kursa pozdravili su dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH (inače predsjednik Savjeta COBISS.net-a) i Azra Smajić Gačević, v. d. rukovoditelj VIBBiH i zaželjeli im uspješan rad.