• (+387) 33 275 300
 • ured.direktora@nub.ba
 • Ponedjeljak - Petak
  07:30 - 18:00

Kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond

27 Decembar 2022 Novosti 183 Views

1

Od 12. do 14. decembra 2022. godine, u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održan je kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/ Preuzimanje zapisa i fond.

Kursu je prisustvovalo jedanaest bibliotekara iz deset bh. biblioteka, članica sistema COBISS.BH.

Program  kursa/tečaja Upotreba programske opreme COBISS3/ Preuzimanje zapisa i fond sadrži:

 • osnove sistema i servisa COBISS i osnove programske opreme COBISS3
 • korisnički interfejs (brauzer, pretraživač, editor, prikazivač)
 • osnovne postupke (ažuriranje objekata, pretraživanje, pregledanje  karakteristika objekata)
 • COBISS3/Upravljanje aplikacijama (domaća biblioteka, partneri, korisnička imena)
 • osnove formata COMARC/B, format COMARC/H, COBISS3/Fond
 • pretraživanje i preuzimanje zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka
 • dopunjavanje potpolja 610az, 675bs i 992bx te lokalnih šifrarnika
 • definisanje unosa podataka o stanju fonda (PSF)
 • inicijalizacionu datoteku, podešavanja i upotrebu numeratora, ispis naljepnica iz reda za ispis, kopiranje podataka, inventarisanje, prijenos podataka o fondu i druge postupke
 • prezentaciju ispisa u segmentu COBISS3/Ispisi

Nakon završenog kursa/tečaja Upotreba programske opreme COBISS3/ Preuzimanje zapisa i fond, deset bibliotekara dobilo je privilegije:

 • za pretraživanje zapisa u uzajamnoj bazi podataka, za preuzimanje bibliografskih zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka,
 • za dopunjavanje lokalnih šifrarnika,
 • za dopunjavanje ograničenog skupa bibliografskih podataka.

Polaznici ovog kursa/tečaja bili su bibliotekari iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i bibliotekari i knjižničari univerzitetske i visokoškolskih biblioteka Univerziteta u Sarajevu: Biblioteka Univerziteta u Sarajevu, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Fakultet islamskih nauka, Šumarski fakultet, Akademija scenskih umjetnosti, Fakultet zdravstvenih studija, Institut za historiju, Orijentalni institut i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Kurs je vodila instruktorica mr. Dženana Tuzlak, uz asistenciju mr. Azre Smajić Gačević, v. d. rukovoditeljica ViBBiH.

Tehničku podršku pružao je Ahmed Kurto.

Učesnike kursa pozdravio je dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH (inače predsjednik Savjeta COBISS.net-a) i zaželio im uspješan rad.

Dr. Ovčina je istaknuo značaj cjeloživotnog učenja kao osnove ličnog razvoja, te snalaženja i neprestane prilagodbe promjenjivim okolnostima u životu, na radnom mjestu i u društvenoj zajednici.