• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Ministrica Duraković uručila recentna izdanja javnim univerzitetskim bibliotekama u FBiH

15 Juni 2023 Novosti 125 Views
DSC 6826 2

SARAJEVO, 14. juna (FENA) - Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, u saradnji sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine, kao i prethodnih godina, za sve univerzitetske biblioteke u Federaciji BiH osiguralo značajan broj recentnih izdanja novije naučne i stručne literature.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković danas je direktoru Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUB) Ismetu Ovčini uručila 68 različitih naslova, odnosno 938 primjeraka naučnih, visokoškolskih i stručnih izdanja kojima će se znatno obogatiti knjižni fond šest univerzitetskih biblioteka javnih visokoškolskih ustanova u FBiH.

- Posebno nam je drago što imamo priliku podržati biblioteke visokoškolskih institucija, akademsku zajednicu i naše studente kao krajnje korisnike - kazala je Duraković. Također je izrazila zadovoljstvo zbog razvijanja partnerstva i saradnje sa bibliotekama, odnosno javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u FBiH koje traje od 2007. godine, od kada je, u okviru različitih programa podrške, u oblast bibliotečke djelatnosti u Federaciji BiH uloženo više od 5,5 miliona KM.

Ministrica Duraković je dodala kako je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke od 2012. godine javnim univerzitetskim bibliotekama sveukupno dodijelilo 7.105 naslova, odnosno 25.595 primjeraka enciklopedijske, naučne i visokoškolske literature te časopisa.

Također, istog dana je Ministarstvo sa NUB-om BiH potpisalo i redovni godišnji Ugovor o implementaciji Current Research Information System e-CRIS za održavanje i ažuriranje u 2023. godini, u vrijednosti od 21.000 KM.

Duraković je istakla da informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u BiH posjeduje podatke o istraživačima i ustanovama, što je neophodno za vođenje bibliografija naučnih radnika i ustanova te da je komplementaran sa Registrom naučnih institucija, naučnog kadra i infrastrukturnih ulaganja u FBiH.

Potpisan je i Ugovor o nabavci specijalnih knjižnih skenera za digitalizaciju bibliotečke građe za potrebe javnih univerzitetskih biblioteka u FBiH, u vrijednosti od 186.088 KM.

- Svi skeneri će služiti za digitalizaciju njihovih kolekcija, a posebno knjižne građe, starih raritetnih izdanja, rukopisa, starih karata i planova, te ostalih historijskih izvora od značaja za Federaciju BiH i uopće Bosnu i Hercegovinu - zaključila je Duraković.

Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Ismet Ovčina kazao je da su se danas desila tri vrlo značajna događaja za tu obrazovnu instituciju, dodjela značajnog broja recentnih izdanja novije naučne i stručne literature, kao i potpisivanje ugovora o implementaciji Current Research Information System e-CRIS za održavanje i ažuriranje u 2023. godini.

- Danas smo potpisati Ugovor o nabavci informatičke opreme, namjenskih skenera za digitalizaciju knjiga. Ovo je prvi put da FMON finansira nabavku ovakve opreme za univerzitete - pojasnio je Ovčina.

Također je istakao značaj web aplikacije E-CRIS koju je Institut informacijskih znanosti u Mariboru (IZUM) ponudio korisnicima COBISS-a, kako bi se, u okviru nacionalnih bibliotečko-informacionih sistema u mreži COBISS.Net, mogla uspostaviti evidencija istraživača i ustanova, neophodna za vođenje bibliografija naučnih radnika i ustanova.

- E-CRIS omogućuje ispis personalnih bibliografija istraživača i stručnih saradnika na osnovu šifre istraživača koja je autoru dodijeljena prilikom upisa u evidenciju istraživača u informacionom sistemu o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini (E-CRIS.BH), pod uslovom da su njihove bibliografske jedinice uključene u sistem COBISS.BH - kazao je.

Ovčina navodi da je od ove godine uvedena novina u smislu da su odlučili da pojedinim punopravnim članicama COBISS sistema, prije svega univerzitetskim bibliotekama, omoguće pristup i samostalno unošenje i ažuriranje podataka istraživača sa svojih matičnih ustanova.

Zaključio je da takav koncept svakako doprinosi bržem popunjavanju te baze, kako bi imali što potpuniji prikaz istraživača, projekata i njihovih istraživačkih organizacija na prostoru BiH.

Izvor:FENA