• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Digitalne kolekcije obogaćene su novim naslovom iz fondova Periodike NUBBiH

12 Oktobar 2022 Novosti 145 Views

1

BISER: list za širenje prosvjete megju muslimanima u Bosni i Hercegovini

Naše Digitalne kolekcije obogaćene su novim naslovom iz fondova Stare periodike. List Biser je pokrenut u Mostaru 01. juna 1912. godine.

Biser je uređivao Musa Ćazim Ćatić. Izlazio je od 1912. do 1914. godine, kao i u 1918. godini. Štampan je latinicom u štampariji Prva muslimanska nakladna knjižara i štampariji Muhamed Bekir Kalajdžić u Mostaru.

Izlazio je dva puta mjesečno. Od 1918. imao je uporedni podnaslov na turskom jeziku: Innemel-munimune ichvetum. El-islamu jalu vela jula alejhu. Smatran je nastavkom Behara iz 1900. godine, a koji je prestao da izlazi 1911. godine.

U 2011. godini objavljeno je reprint izdanje Bisera. Izdavač reprint izdanja je Muzej Hercegovine, Mostar.

Biser je donosio tekstove poučno zabavnog obilježa, pripovijetke iz svakodnevnog života, prijevode iz turske i arapske književnosti, objavljivao narodne umotvorine i rasprave koje se odnose na islam i životna pitanja. Biser je obavještavao čitaoce o raznim događajima širom svijeta, ali su se ograđivali od politike.

List je dostupan u našim Digitalnim kolekcijama (https://kolekcije.nub.ba/items/show/1363#?c=&m=&s=&cv=).

Pozivamo sve zainteresirane da posjete našu stranicu Digitalnih kolekcija (https://kolekcije.nub.ba/) i pronađite i drugu raznovrsnu građu koju Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine baštini.