• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Održan sastanak Tehničkog komiteta za bibliotekarstvo BAS/TC 44

30 Mart 2022 Novosti 191 Views

1

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je 24. sjednica Tehničkog komiteta za Bibliotekarstvo, BAS/TC 44.

Područje rada ovog komiteta odgovara korespondentnim međunarodnim i evropskim komitetima. Tehnički komitet za bibliotekarstvo Bosne i Hercegovine je sastavljen od uglednih članova bibliotečke zajednice: mr. Amra Rešidbegović (NUBBiH), Nataša Filatov (Opća bolnica „Abdulah Nakaš“ Sarajevo), prof. dr. Samir Lemeš (Mašinski fakultet Zenica), Aras Borić (Univerzitetska biblioteka Zenica), prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović (Filozofski fakultet Sarajevo), Mirela Šarić (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske), Štefica Dodig (Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru), Biljana Baljaj (Institut za standardizaciju BiH), Adisa Žero (NUBBiH) i predsjednik komiteta, dr. Ismet Ovčina (direktor NUBBiH). 

Obaveze članova Tehničkog komiteta su da na sjednicama koje se održavaju u pravilu tri do četiri puta godišnje daju svoje stručno mišljenje o standardima i o mogućnosti njihove primjene u našoj zemlji.

Članovi Komiteta su u stalnoj koordinaciji i daju stručna mišljenja zavisno od problematike i potrebe.

Na održanoj sjednici Tehnički komitet za bibliotekarstvo BAS/TC 44 pristupilo se analizi i usaglašavanju prijevoda naslova predloženih standarda planiranih za 2022. godinu. Utvrđeni su prednacrti BAS standarda (pnBAS) navedeni u Listi standarda  (dok. br. 03-45.2-21-1324-7/21), kao Lista Nacrta BAS standarda (ns/BAS) za 2022. Urađeno je par korekcija, nakon čega je data saglasnost za upućivanje na javnu rapravu.