• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Promocija knjige „Uloga lobiranja u savremenoj politici i ekonomiji“

22 Decembar 2021 Novosti 776 Views

A

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine bila je domaćin promociji knjige „Uloga lobiranja u savremenoj politici i ekonomiji“ autorice Elme Kovačević-Bajtal. Promocija je održana u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje je i izdavač knjige.

O knjizi su govorili prof. dr. sc. Nevenka Tromp, prof. dr. Sc. Nerzuk Ćurak, acc. prof. dr. sc. Slavo Kukić i autorica, dr. sc. Elma Kovačević-Bajtal. Moderator promocije bio je dr. sc. Goran Karanović.

Promociji je prisustvovao i nekadašnji član Predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević, kao i veliki broj javnih, kulturnih i naučnih radnika.

Monografija predstavlja sintezu teorijskih razmatranja problematike lobiranja, izabranih primjera iz prakse lobiranja u svijetu i empirijske analize na primjeru Bosne i Hercegovine. Prema riječima autorice, značaj djela proizlazi iz činjenice da “elaborira aktuelnu i atraktivnu tematiku prvenstveno iz oblasti politologije, ali od značaja i za ekonomiju, poslovanje, sociologiju i brojne druge oblasti u nauci i društvu.

Dr. Kovačević-Bajtal kazala je da se u BiH lobističke aktivnosti ne odvijaju na profesionalan način, te da se to zaključuje iz više stvari, kao npr. iz samog broja donesenih zakona na nivou države, gdje su u ovoj godini usvojena samo tri, prošle godine devet, a pretprošle tek jedan zakon. „To je slika nerada naših političara, ali i nedovoljnog insistiranja i lobiranja da se određeni zakoni usvoje“, istakla je dr. Kovačević-Bajtal.

Knjiga je podijeljena u tri segmenta, od kojih je jedan teorijski i odnosi se na fenomen politike i lobiranja uopće, zatim lobiranje za BiH i protiv nje i dio koji je nastao na osnovu analiza - anketa koju je autorica provela u dva navrata.

„Anketirala sam političare, članove Parlamenta BiH, RS-a i FBiH, određen broj poduzetnika i nevladinih organizacija, gdje smo mogli saznati kakva je njihova percepcija o lobiranju u njihovim sektorima. Anketa je bila anonimna, ali mogu reći da je mali broj političara uzeo učešće. Ukupni rezultati su pokazali da je stav našeg društva da najviše lobiraju političari, a sve to govori o nedostatku profesionalnog načina lobiranja“, ističe autorica Kovačević-Bajtal i dodaje da se “treba boriti protiv onog lobiranja koje ima štetan utjecaj na bh. društvo”.

Dodala je, da bismo svi trebali učestvovati u donošenju odluka, te aktivnije biti uključeni u brojna pitanja koja se ne tiču u tom trenutku samo nas, više se oslanjati na analize i na projekciju mogućih rješenja.

„Političari ne mogu biti eksperti za sve oblasti, ali tu su lobisti da im pojasne koliko je neka pojava ili zakon važan za jedno društvo“, zaključuje autorica.

Jedan od promotora knjige akademik Slavo Kukić smatra da je lobiranje intelektualna aktivnost koja će obilježiti 21. stoljeće, jer “to svjedoči vrijeme u kojem živimo”.

„Pametne države svoju diplomaciju u svijetu pretvaraju u ekonomsku. Kad kažem pametne, onda mislim na mogućnosti bh. diplomacije, kad u BiH oni koji budu upravljali društvenim procesima to budu radili na način drugačiji nego što se čini danas. I u svim drugim sferama života lobiranje je nešto što se podrazumijeva. Po našem starom čipu, lobiranje se podrazumijeva kao neka vrsta korupcije“, smatra Kukić.

Nevenka Tromp, promotor knjige, doktorica nauka iz oblasti jugoistočnih evropskih studija i profesorica na Univerzitetu u Amsterdamu, navodi da je lobiranje sastavni dio moderne politike, te da poruka mora biti jasna i strateška, a koja govori o perspektivi jedne zemlje za naredne godine.

„Vidimo da od 1995. godine do sada nije bilo jasne, sadržajne poruke što treba biti politika BiH. Tu jedinu poruku izgleda ima Republika Srpska, jer je ona na jedan nevjerovatan način izlobirala da se stvari dovedu do jednog nivoa, da se njeno političko rukovodstvo može usuditi da kaže da će bojkotirati državne institucije na nivou BiH i da su spremni formirati svoju vojsku, policiju i carinske službe. Efektivnog lobiranja nema bez sadržaja, iskrenosti i jasne strategije koju lobistima možete reći u dvije rečenice“, istakla je dr. Tromp.

Po završetku promocije, direktor NUBBiH Ismet Ovčina susreo se s autoricom, recezentima, promotorima i predstavnicima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke gdje su razmjenili iskustva o aktuelnim temama, kao i o ulozi i značaju Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH u njenoj misiji kulture, obrazovanja i nauke.