• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

POSJETA MINISTRICI ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO

22 Decembar 2021 Novosti 457 Views

a

Danas, 21.12.2021. godine, upriličena je posjeta predstavnika Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH ministrici za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Prof. Dr. Aleksandri Nikolić.

Dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH i Adisa Žero, urednica časopisa Bosniaca, su s ponosom predstavili najnoviji broj „Bosniace“, jedinog bh. časopisa u oblasti bibliotekarstva i informacijskih nauka, indexiranog u najprestižnijim međunarodnim naučnim bazama podataka: Web of Science, EBSCO, ERIH PLUS, ROAD, DOAJ, ICI Journals Master List, KoBSON, C.E.E.O.L., Hrčak, Index Copernicus International itd.

Indexiranjem Bosniace NUBBiH doprinosi jačanju infrastrukture za naučnoistraživački rad, posebno u području humanističkih nauka.

NUBBiH je članica svih relevantnih međunarodnih strukovnih organizacija i asocijacija i dostojno predstavlja bh. bibliotekarstvo u Evropi i svijetu.

Ministrica Nikolić i Dr. Ovčina su razgovarali i o mogućim modelima za prevazilaženje postojeće finansijske situacije u NUBBiH, koja se naročito odnosi na njenu univerzitetsku funkciju i sve veće zahtjeve korisnika Biblioteke.

Ministrica Nikolić je izrazila spremnost za podršku radu NUBBiH, a ponajprije njenoj univerzitetskoj funkciji, u mjeri u kojoj doprinosi obrazovno-naučnim procesima, s obzirom na to da je, u Statutu Univerziteta u Sarajevu, NUBBiH definirana kao naučno-nastavna baza UNSA.

Prilikom ove posjete, dogovoreno je da u narednom periodu NUBBiH i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS sačine projekte koji  podupiru naučno-istraživački rad i doprinose ukupnoj akademskoj zajednici.