• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Na Otvoreno pismo Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine upućeno 10.12.2021. godine Gradonačelnici grada Sarajevo još nije odgovoreno!

30 Decembar 2021 Novosti 414 Views

otvoreno_pismo.png

 

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

GRAD SARAJEVO

Na pažnju: Dr. Benjamina Karić, Gradonačelnica

 

PREDMET: OTVORENO PISMO

 

Poštovana Gradonačelnice Karić,

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Vam se, od početka Vašeg mandata na poziciji Gradonačelnice Grada Sarajeva, obratila u nekoliko navrata službenim dopisima – izravno i posredstvom pravnog zastupnika, ali do sada bez ikakvih odgovora.

Kao da NUBBiH i Gradska uprava nisu u istom gradu i kao da ih ne veže ništa, iako je Gradsko vijeće usvojilo inicijativu da se NUBBiH omogući korištenje prostora i povratak u Vijećnicu.

Zato je NUBBiH, koja je, usput budi rečeno, dobitnica Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 2006. godinu, odlučila uputiti Vam ovo Otvoreno pismo, koje ne bi trebalo ostati bez Vaše reakcije.

Nadajući se da će mlada Gradonačelnica, uz to intelektualka i stručnjakinja u vrlo delikatnoj oblasti kakvo je pravo, sa impresivnom biografijom, imati puno razumijevanje za ustanovu koja je 1992. godine stradala u Vijećnici, NUBBiH je Vašu pažnju nastojala skrenuti na poziciju u kojoj se nalazi.

Niste se udostojili doći čak ni u kurtoaznu posjetu, a pozvani ste. Imali ste moralnu obavezu da dođete, jer, previše je otvorenih problema i oni se sami neće riješiti, pogotovu ne ignorantskim odnosom prema neumoljivim činjenicama.

Kao gradonačelnica i uz to autorica knjiga iz oblasti prava, morali biste razumjeti značaj ove institucije i poznavati sve aspekte dešavanja u vezi sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine i zgradom Vijećnice. Očigledno da nemate ni volje ni nakane da se vrlo važna pitanja, koja tangiraju i NUBBiH i gradsku upravu, razriješe na jednostavan način i na obostrano zadovoljstvo.

U svakom slučaju, kao doktor pravnih nauka, trebali biste znati da je NUBBiH jedini pravni subjekt koji ima legitimno pravo koristiti prostor unutar Vijećnice.

Ali, kao i Vaši prethodnici, Vi ignorirate NUBBiH i njeno pravo. Vi vjerovatno Vijećnicu gledate kao neku vrstu izbornog plijena ili sjajan objekat za vlastitu promidžbu i uz to kao izvor profita kroz njenu komercijalizaciju.

NUBBiH je, pak,  posmatra kao svoj dom i kao prostor otvoren za učenje, naučna, edukativna i kulturna dešavanja, pa i druženje.

NUBBiH Vam je ponudila briljantan izdavački projekat - brend Grada Sarajeva  na zajedničku realizaciju, ali bez rezultata. Da novca ima, dokazali ste kroz donacije drugim, možda i manje značajnim institucijama, iako u njihovim objektima ne stolujete.

NUBBiH nema intenciju da Vas već u prvoj godini mandata kompromitira niti skandalizira, ali će na svaki način nastojati da ostvari svoje zakonsko pravo na korištenje Vijećnice iz koje je u ratu ognjem istjerana.

Kolektiv

Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine