• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

KURS ZA DODJELU LICENCE COBISS

08 Decembar 2021 Novosti 471 Views

a

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUBBiH) je u periodu 29. 11. – 3. 12. 2021. godine održan kurs na temu Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija, koji je namijenjen polaznicima koji su u procesu dobivanja COBISS licence.

Kursu je prisustvovalo osam bibliotekara iz pet biblioteka članica Kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa Bosne i Hercegovine – COBISS.BH.

Polaznici po završetku pohađanja kursa trebaju uraditi trideset zapisa (formalno i sadržajno složenih) knjiga koje do sada nisu urađene u sistemu COBISS.BH. Poslije pregledanja zapisa od strane Komisije i dobivanja pozitivne ocjene za urađene zapise, bibliotekari pristupaju ispitu za dodjelu licence, nakon čega dobivaju ovlasti za samostalno kreiranje zapisa u sistemu.

Dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH, pozdravio je sve polaznike, zaželio im uspješan rad, a u okviru pauza iskoristio priliku da sa prisutnima porazgovara o radu i primjeni sistema u njihovim bibliotekama.

U okviru sistema COBISS.BH oko 400 bibliotekara ima korisničko ime (za preuzimanje zapisa, dodavanje fonda, kreiranje zapisa i pozajmicu). Inače, u sistemu djeluju 62 bh. biblioteke, a uskoro bi im se trebalo priključiti još deset.

Složen i veoma zahtjevan proces rada u sistemu COBISS podržan je adekvatnim obrazovanjem za sve segmente rada.

Kurs je vodila Nevenka Hajdarović, instruktorica, uz asistenciju mr. Dženane Tuzlak, također instruktorice.

Također treba istaći i angažman kolegica mr. Azre Smajić Gačević i mr. sc. Dragane Bogdanović.

Za uspješno obavljanje kursa administratorsku podršku za rad pružili su Ahmed Kurto i Teufik Osmanović, koji su omogućili i da se kursu moglo pristupiti online.

Za kopiranje i uvezivanje materijala pobrinula se Amina Burek.

Kolegice Almeida Hasanović i Adisa Sarajčić, zajedno sa Fuadom Šegalom, pripremili su salu za održavanje kursa te je bila ugodno mjesto za učenje i druženje. I Dženan Tantula i Husein Ćosović su bili angažirani kao podrška za nabavku potrebne infrastrukture za vrijeme pauze i druženja.

Na kraju, da ne zaboravimo napomenuti da je organizacija, materijali i predstavljanje građe u online anketi ocijenjena sa najvećom ocjenom, što predstavlja veliku podršku radu svih djelatnika NUBBiH-a, a u isto vrijeme i obavezu da se održi veoma zahtjevan nivo.

Spisak polaznika kursa Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija - početni

 

BR.

    IME I PREZIME

Biblioteka

1       Amina Huković Đelilović                     Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH)

2

Vesna Halilović                                    Institut za jezik UNSA (IZJ)

3

Šemsa Hodžić                                        Gradska biblioteka Visoko (GBVI)

4

Džinić-Odobašić Anesa                         Opća biblioteka Žepče (OBZ)

5

Misaljević Alma                                    Gradska biblioteka Cazin (NBCA)

6

Irma Nukić                                             Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH (NUBBiH)

7

Marija Dumenčić                                   Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH (NUBBiH)

8

Aldin Huskić                                          Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH (NUBBiH)