• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

DR. ISMET OVČINA UČESTVOVAO NA GODIŠNJEM SASTANKU CENL-a

02 Decembar 2021 Novosti 635 Views

a

CENL je mreža koja je nastala 1987. godine. Ova mreža nacionalnih biblioteka Europe ima za cilj povećati i ojačati ulogu nacionalnih biblioteka u Europi, posebno u pogledu njihovih odgovornosti u održavanju nacionalne kulturne baštine i osiguravanja pristupačnosti znanja u tom području.


29-30. novembra 2021. godine u Briselu, Belgija, održan je godišnji sastanak (Annual General Meeting - AGM) direktora nacionalnih biblioteka Evrope. Inače, CENL se sastoji od nacionalnih biblioteka Europe, čiju zajednicu trenutno obuhvata 49 nacionalnih biblioteka iz 46 europskih zemalja. S obzirom na epidemiološku situaciju, ovogodišnji sastanak je prvi sastanak uživo nakon 2 godine, i održan je u Kraljevskoj biblioteci Belgije. Sastanak je otvorio i vodio predsjedavajući CENL-a Roly Keating, direktor Britanske biblioteke (British Library).


Nakon pozdravnih poruka koje je skupu uputio predsjedavajući CENL-a prisutni su usvojili zapisnik sa prošlogodišnjeg sastanka koji je održan online, a potom izvještajne, finansijske i programske planove za naredni period, te strategiju za naredne 4 godine.


NUBBiH je aktivna članica CENL mreže. Na godišnjem sastanku učestvovao je i dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH (uz finansijsku podršku CENL-a). Dr. Ovčina aktivno je učestvovao u radu ove konferencije, uključujući i radne grupe za pripremu pojedinih zaključaka.


CENL je i ove godine prepoznao rad NUBBiH te je u 2021. godini NUBBIH dobila CENL-ov grant Erland Kolding Nielsen, koji nosi naziv po dugogodišnjem direktoru Kraljevske biblioteke Danske i međunarodnog bibliotečkog stručnjaka. Grant je realizovan kroz radionicu na temu “Očuvanje, zaštita, prezentacija arhivskih dokumenata“. Radionica, održana 22.10.2021. godine u prostorijama NUBBIH, okupila je domaće I regionalne stručnjake iz oblasti digitalizacije, konzervacije i restauracije arhivskih dokumenata, a njome je moderirao dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH. Radionici je prethodila promocija publikacije Poljičke isprave I - iz Zbirke Aleksandra Poljanića. Promociju i radionicu pratila je prigodna izložba dokumenata iz Arhiva Poljičke republike koji se nalaze na Odjeljenju Specijalnih zbirki NUBBiH.


Sljedeći godišnji sastanak direktora nacionalnih biblioteka Evrope (Conference of European National Librarians) održat će se u Ankari 19.-21. juna 2022. godine. Za novog predsjedavajućeg CENL-a izabran je Frank Scholze, generalni direktor Nacionalne biblioteke Njemačke.