• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

DESET BIBLIOTEKA AUTOMATIZIRA COBISS POZAJMICU

02 Decembar 2021 Novosti 891 Views

f

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH je od 22. do 24. novembra 2021. godine održan kurs / tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica. Kurs je namijenjen bibliotekama članicama sistema COBISS.BH koje su najveći dio građe obradile u sistemu i koje će omogućiti čitaocima automatiziranu rezervaciju i pozajmicu građe. Tečaju je prisustvovalo deset bibliotekara iz deset bh. biblioteka (javnih, fakultetskih i specijalnih) koji će od Nove, 2022. godine svoje članove upisivati u lokalnoj bazi podataka i evidentirati sve transakcije u okviru sistema COBISS.BH.

 

Podaci o korištenju građe u pojedinim bibliotekama koje imaju automatiziranu pozajmicu dostupni su na www.cobiss.ba. Broj biblioteka sa automatiziranom pozajmicom će se popeti na 32 biblioteke, što predstavlja polovinu biblioteka Kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa Bosne i Hercegovine (COBISS.BH). Cilj je da svaka biblioteka članica sistema omogući online rezervaciju građe. Na taj način pružena je mogućnost korisniku da pretraži građu u svojoj biblioteci i rezervira je, a također i produži rezervaciju bez dolaska u biblioteku.


Učesnike tečaja pozdravili su i zaželjeli im uspješan rad dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH, i Nevenka Hajdarović, rukovoditeljica Virtualne biblioteke BiH.

Tečaj je vodila mr. Merima Lendo, instruktorica, uz asistenciju mr. Azre Smajić Gačević i mr. Adelaide Grabovica.


Tehničku podršku pružili su Teufik Osmanović i Ahmed Kurto.


Polaznici tečaja su organizaciju, materijale za tečaj i izvođenje ocijenili sa najvećim ocjenama.

 


Spisak polaznika tečaja / kursa Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica

   Ime i prezime Biblioteka
   Minela Đelmo Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
   Nizama Hodžić Pedagoški fakultet UNSA
   Amerita Likić Opća biblioteka Vareš
   Viktorija Martinčević-Huseinčehajić Fakultet za kriminal.,kriminol.i sigurn.studije UNSA
   Edina Mehagić Gradska biblioteka, Cazin
   Sadik Mešić Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac
   Irena Pejić Katolički bogoslovni fakultet UNSA
   Dino Salkić Opća biblioteka Maglaj
   Marija Smiljanić Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet SVMO
   Ferida Bogućanin Šumarski fakultet UNSA