• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

SASTANAK SA POTENCIJALNIM ČLANICAMA SISTEMA COBISS.BH TUZLANSKOG KANTONA

24 Juni 2021 Novosti 582 Views

U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ u Tuzli je u srijedu, 23. juna 2021. godine održan sastanak sa predstavnicima šest biblioteka sa područja Tuzlanskog kantona koje ispunjavaju uslove za članstvo u Kooperativnom online bibliografskom sistemu i servisima COBISS.BH.

Sastanku sa potencijalnim članicama sistema prisustvovali su ispred Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH (NUBBiH), dr. Ismet Ovčina, direktor, Nevenka Hajdarović, rukovodilac sistema COBISS.BH, Dženana Tuzlak, redaktorica uzajamnog kataloga, i Aldin Huskić, a ispred Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“, direktorica Mirna Trifković, mr. Enisa Žunić, voditeljica Matične službe, i djelatnici biblioteke.

Sa područja Tuzlanskog kantona biblioteka „Derviš Sušić“ djeluje u sistemu COBISS od samog osnivanja ovog sistema i kao matična biblioteka Tuzlanskog kantona vodi brigu o uključenju biblioteka u sistem COBISS.BH. Na tom putu u realizaciji ovog projekta 2018. godine u sistem COBISS.BH su se uključije javne biblioteke iz Gradačca, Lukavca, Srebrenika i jedna specijalna biblioteka – Biblioteka Behrambegove medrese. Tada je dogovoreno da se poduzmu sve neophodne aktivnosti kako bi se i ostale biblioteke Tuzlanskog kantona priključile ovoj velikoj porodici biblioteka. Organiziranje ovog sastanka je dugo prolongirano zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, pa se tek sada krenulo u realizaciju. Na sastanak su pozvane sve javne biblioteke Tuzlanskog kantona koje nisu članice sistema i jedna specijalna, koja je izrazila želju da učestvuje u sistemu, a to je Muzej istočne Bosne.

Dr. Ismet Ovčina i u ulozi predsjednika Savjeta COBISS.Net-a ukazao je na značaj uključenja bh. biblioteka u sistem COBISS, koji je od UNESCO-a podržan kao bibliotečko-informacioni sistem biblioteka Jugoistočne Evrope. Osvrćući se na sve ono što Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH čini za bh. bibliotekarstvo, ukazao je i na veliki doprinos koji tom bibliotekarstvu pružaju matične biblioteke kantona / županija bez čijeg velikog angažmana ovako veliki projekti ne bi mogli biti realizirani. Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ i njen angažman i rezultati u okviru sistema COBISS najbolji su pokazatelj uspješnog rada.

Mr. Enisa Žunić istakla je značaj uključivanja biblioteka u sistem COBISS, a direktorica Mirna Trifković se, izmežu ostalog, osvrnula na mjesto i ulogu koje ima COBISS sistem u bibliotekama Tuzlanskog kantona ističući njegov značaj u ubrzanju razvoja biblioteka.

Rukovoditeljica Virtualne biblioteke, Nevenka Hajdarović je ukratko predstavila sistem i ukazala na pogodnosti koje će svaka biblioteka imati kao članica sistema COBISS.BH.

Svi pozvani predstavnici biblioteka su ukratko predstavili rad svojih biblioteka i iskazali zainteresiranost za uključenje u sistem COBISS.BH. Tu su bili, direktor Javne Biblioteke Banovići, Edis Hodžić, direktorica Javne biblioteke Čelić, Selveta Arnautović zajedno sa Amilom Šadić Hajdarević, ispred Gradska biblioteka Kalesija, direktor Alija Džafić, ispred Narodne biblioteke „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica, bibliotekarka Suada Letić je bila umjesto direktora Nedžada Peljte,  ispred Bosanskog kulturnog centra – Biblioteka Živinice predstavnica je Jasmina Šabanović umjesto direktora Elmira Krivalića. Ovom sastanku je prisustvovao i direktor Muzeja istočna Bosna, Ljubiša Veljković zajedno sa bibliotekarkom muzeja.

Dr. Ovčina je istakao da uključenjem navedenih pet biblioteka u sistem, sve javne biblioteke sa područja Tuzlanskog kantona bile bi članice sistema COBISS.BH.

Na ovaj sastanak su bili pozvani, ali se zbog ranije zakazanih obaveza nisu mogli odazvati i predstavnici Ministarstva za kulturu Tuzlanskog kantona koje bi trebalo da finansijski podrži uključenje biblioteka u sistem COBISS.BH, a na taj način bi se učinio značajan korak na putu ka učlanjenju naše zemlje u Evropsku uniju, koja obavezuje sve biblioteke da imaju online kataloge. Ta sredstva koja je potrebno obezbijediti za članstvo biblioteka Tuzlanskog kantona u sistemu su veoma simbolična, a predstavljaju veliku podršku bibliotekama na putu razvoja i praćenja savremenih bibliotečkih tokova.

U predstavljanju sistema COBISS.BH predstavnicima biblioteka uključili su se Dženana Tuzlak, Aldin Huskić iz NUBBiH-a, a iz biblioteke domaćina Zijad Sarajlić i Amira Omerćehajić.

Svim predstavnicima biblioteka i domaćinima, dr. Ovčina je uručio Vodič kroz javne biblioteke BiH i druga izdanja NUBBiH.

U veoma lijepoj atmosferi, kojoj nije nedostajalo topline (39°C), svi prisutni izrazili su spremnost da se polovinom septembra okupe na potpisivanju ugovora o članstvu u Kooperativnom online bibliotečko-informacionom sistemu COBISS.BH.

Veliku zahvalnost u organizaciji ovog skupa dr. Ovčina je uputio direktorici Trifković i mr. Žunić.

Na povratku u Sarajevu, Gradskoj biblioteci Olovo je uručena donacija u knjigama.

                                                                                                                                  N. H.