• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

BIBLIOTEKA – KNJIŽNICA BRČKO DISTRIKT BiH POSTALA ČLANICA SISTEMA COBISS.BH

24 Juni 2021 Novosti 820 Views

Broj biblioteka članica Kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa COBISS.BH se svakim danom povećava. Njih je sada više od šezdeset. Od velikog značaja za razvoj sistema jeste svako uključenje biblioteka sa bogatim fondovima i stručno osposobljenim kadrom. Upravo ove karakteristike su obilježja Biblioteke – Knjižnice Brčko Distrikt BiH, koja je 1980. godine bila proglašena najuspješnijom bibliotekom u Bosni i Hercegovini, a koja je jedna od novijih članica COBISS.BH.

Biblioteka – Knjižnica Brčko Distrikta BiH potpisala je ugovor o uključenju u sistem COBISS.BH krajem 2020. godine. Ugovor su potpisali direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH dr. Ismet Ovčina i Pero Gudeljević, šef Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu u Vladi Brčko Distrikta BiH.

U utorak, 22. juna 2021. godine, u svrhu realizacije ugovora i aktiviranja rada u sistemu, biblioteku su posjetile Nevenka Hajdarović, rukovodilac Virtualne biblioteke BiH, Dženana Tuzlak, redaktorica uzajamnog kataloga COBISS.BH, i Aldin Huskić iz Odjeljenja za smještaj građe NUBBiH-a. Članovi delegacije su razgovarali sa Lejlom Hogić, direktoricom biblioteke, i bibliotekarkom Elmirom Suljević te obišli prostorije biblioteke i upoznali se o svim segmentima vezanim za realizaciju lokalne baze biblioteke u okviru sistema COBISS.BH.

Smještena u centru grada, na oko 1.700 kvadratnih metara prostora, biblioteka pripada Vladinom Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu. Posjeduje oko 130.000 sadržajno veoma raznolikih bibliotečkih jedinica, pretežno knjiga, periodičnih publikacija i razne vrste neknjižne građe. Uz Odjeljenje za odrasle, Dječje odjeljenje, Zavičajnu zbirku i čitaonice, u biblioteci je smješten i Američki kutak, a u Gornjem Rahiću djeluje istureno odjeljenje ove biblioteke.

Uključenjem Biblioteke – Knjižnice Brčko distrikt BiH u sistem COBISS.BH, korisnici će dobiti mogućnost da putem online kataloga imaju informaciju koju sve građu biblioteka posjeduje, a uključenjem automatizirane pozajmice moći će vidjeti da li je građa slobodna i rezervirati je. Također, veoma značajno je i to što kada se obradi Zavičajna zbirka imat će informaciju koju to raznovrsnu građu ona posjeduje, ali i informaciju o tome šta bi trebalo nabaviti u svrhu kompletiranja ove zbirke.

Biblioteka - Knjižnica Brčko Distrikt BiH sa svojim fondovima obogatit će sistem COBISS.BH, a također i ovim sistemom će i Brčko Distrikt BiH ispuniti jedan od uslova naše zemlje na putu ka Evropskoj uniji, a to je da javne biblioteke moraju imati online kataloge.

Prilikom posjete Biblioteci – Knjižnici Brčko Distriktu BiH, predstavnici NUBBiH-a posjetili su i Fondaciju / Legat Ekmečić u kojem se, osim veoma brojne kolekcije slika, skulptura, ličnih predmeta i raznih dokumenata, nalazi i veoma bogata kolekcija knjiga. Kustos Legata Ćazim Suljević, koji brine o zaostavštini porodice Ekmečić, na veoma lijep način predstavio je historijat ove po svemu izuzetne kolekcije i poklonio Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH kataloge kolekcije muzeja i knjige čiji su autori iz ove veoma svestrane umjetničke  porodice.

Razgovaralo se i o obradi građe koju ovaj legat posjeduje u okviru sistema COBISS. S obzirom na veoma bogate zbirke neophodno je da one postanu vidljive širokom krugu korisnika, a dijelom mogu biti predstavljene i kroz sistem COBISS.

N. H.