• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

FAKULTET ZA UPRAVU NOVI ČLAN SISTEMA COBISS.BH

25 Maj 2021 Novosti 704 Views

Slika 1Danas je na Fakultetu za upravu u Vogošći potpisan ugovor o punopravnom članstvu bibliotekeFakulteta u bibliotečko-informacionom sistemu COBISS.BH (www.cobiss.ba). Ugovor su potpisali dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, i doc. dr. Emir Tahirović, dekan Fakulteta za upravu.

Fakultet za upravu (https://fu.unsa.ba/) pridruženi je član Univerziteta u Sarajevu i dvadeseti član sistema COBISS.BH sa Sarajevskog univerziteta. Osnovan je 2005. godine sa ciljem edukacije novih visokoškolskih kadrova za državnu službu i privatni sektor. U okviru fakulteta posebni smjerovi su Uprava, Poslovna uprava i E-uprava.

Biblioteka Fakulteta za upravu je namijenjena potrebama izvođenja i unapređenja nastavnog i naučnoistraživačkog rada na Fakultetu, tako da njenu građu koriste studenti, nastavno osoblje, kao i stalni i povremeni saradnici Fakulteta.

Biblioteka posjeduje oko 6.000 bibliotečkih jedinica. Najveći broj knjiga, udžbenika i časopisa je iz oblasti uprave, prava, političkih nauka i poslovne ekonomije. Pored toga, u biblioteci se čuvaju doktorske disertacije, magistarski i diplomski radovi odbranjeni na Fakultetu. U sklopu biblioteke nalazi se i čitaonica namijenjena studentima i naučnoistraživačkom radu.

Učlanjenjem u COBISS.BH (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) Fakulteta za upravu i aktivnim radom u sistemu pruža se mogućnost uvida korisnicima, a prije svega studentima i naučno-nastavnom osoblju u građu koju biblioteka posjeduje i mogućnost online naručivanje građe.


Slika 3

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i Nevenka Hajdarović, rukovodilac Virtualne biblioteke BiH (VIBBiH), i mr. Irvana Baltić, koja je zadužena za vođenje biblioteke Fakulteta.

Sarajevo, 25. 5. 2021.