• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Održan sastanak članica sistema COBISS.BH

18 Decembar 2019 Novosti 957 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH je održan  11. decembra 2019. godine sastanak predstavnika članica sistema COBISS.BH (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi), koji čine Virtualnu biblioteku Bosne i Hercegovine (VIBBiH). Skupu su prisustvovali bibliotekari iz tridesetak biblioteka, a dobrodošlicu im je poželio direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, dr. Ismet Ovčina.

Rukovodilac Virtualne biblioteke BiH Nevenka Hajdarović je tom prilikom podsjetila da se sistem COBISS stalno razvija i pruža nove mogućnosti korisnicima, istaknuvši da su sva obavještenja vezana za unapređenje sistema dostupna na adresi https://cobiss.ba.

Tokom sastanka se razgovaralo o brojnim aktivnostima vezanim za primjenu COBISS-a u Bosni i Hercegovini. Tako je Dženana Tuzlak, redaktor uzajamnog kataloga, predstavila nove mogućnosti koje sistem pruža za potrebe pretraživanja, dok je Adisa Žero predstavila novi OPAC (COBISS+). Također su dotaknute i neke druge novine koje se odnedavno primjenjuju u sistemu.

Primjena informacionih i komunikacionih tehnologija i izgradnja informacionog društva je fundamentalna za sveukupni razvoj i budućnost BiH i ključni faktor za smanjenje razvojnog raskoraka između naše zemlje i Evropske unije. U okviru projekta Strategija razvoja informacionog društva BiH, a u dokumentu Politika razvoja informacionog društva Bosne i Hecegovine, koji je rađen u okviru Razvojnog programa Ujedinjenih nacija za BiH, podržava se umrežavanje biblioteka na različitim teritorijalnim i funkcionalnim principima.

Evropska unija obavezuje zemlje članice na implementaciju 20 osnovnih servisa javne uprave kao punih elektronskih servisa među kojima su i „elektronski katalozi javnih biblioteka...“

U sistem COBISS.BH je uključeno 57 biblioteka, kao i svi javni univerziteti, dva privatna univerziteta, veliki broj javnih biblioteka i specijalne biblioteke (Akademija nauka i umjetnosti BiH, Parlamentarna skupština BiH i druge).

COBISS.Net je mreža nacionalnih COBISS sistema (Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makodonije, Slovenije, Srbije, Bugarske, Albanije) u kojima djeluje 1.377 biblioteka.

Iz uzajamne baze COBISS.BH se može pristupiti nacionalnim bibliotečko-informacionim sistemima članica COBISS.Neta, katalogu Kongresne biblioteke / Library of Congress u Washingtonu (www.loc.gov ) i ISSN agenciji, sa sjedištem u Parizu (www.issn.org), i preuzimati zapise.

Sastavni dio sistema COBISS.BH je i informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini nazvan E-CRIS.BH (www.ecris.ba). E-CRIS.BH sadrži podatke o istraživačima, istraživačkim organizacijama, odjeljenjima i projektima u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo da informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u BiH E-CRIS.BH sadrži podatke o 85 istraživačkih organizacija i 2.169 istraživača.

N. H.