• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Dr. Ismet Ovčina u posjeti Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci „Sv. Kliment Ohridski“

26 Novembar 2019 Novosti 904 Views

Na poziv direktora mr. Frymzima Dautija, a uz financijsku podršku CENL-a ( The Conference of European National Librarians), dr. Ismet Ovčina posjetio je Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku „Sv. Kliment Ohridski“ u Skoplju.

Ovom prilikom potpisan je sporazum o saradnji između ove dvije nacionalne biblioteke. Predviđeno ugovorom, dvije strane dogovorile su:

  • Razmjenu knjiga, magazina, novina, elektronskih izdanja i drugog bibliotečkog materijala, izdatog u Republici Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, a koje je u interesu kulturnog naslijeđa. Obim i izbor će biti dogovaran od strane odgovarajućih službi dviju biblioteka.

  • Razmjena stručnih, naučnih, bibliografskih i drugih vlastitih izdanja, pri čemu će se ažurno slati izvješća o novoizdatim publikacijama.

  • Međubibliotečko pozalmljivanje bibliotečkog materijala u suglasnosti sa Programom Univerzalne dostupnosti puplikacija (UAP) prema preporukama IFLA-e, sa olakšicama uslova plaćanja.

  • Razmjena stručnjaka u oblasti bibliotekarstva i razmjena iskustava u stručnim procesima.

  • Preuzimanje bibliografskih zapisa, neovisno od softverske podrške na kojoj su kreirani.

  • Zajednički projekti; izložbe, seminari, konzervacija i restauracija, digitalizacija i dr.

Ovom prilikom, dr. Ismet Ovčina susreo se i sa gđom. Žaklinom Gjalevskom, voditeljicom NCC ( Nacionalni COBISS centar Sjeverne Makedonije) i članicom međunarodne redakcije časopisa Bosnica (stručni časopis NUBBiH), te joj se zahvalio na dosadašnjoj izuzetnoj saradnji i izrazio želju da se ova aktivnost nastavi i u narednim brojevima ovog izuzetno značajnog bibliotečkog časopisa.

Također, sastao se i sa Janom Mihajlovskom – Ivanov, predsjednicom Društva bibliotekara Makedonije (BZM), gdje je istaknut značaj i uloga rada bibliotečkih asocijacija u ovim državama. Inače, dr. Ovčina bio je član Međunarodnog programskog odbora i informacija o Konferenciji Bibliotekarskog društva Makedonije, u oktobru, 2019. godine.

Ovu posjetu, dr. Ismet Ovčina iskoristio je i za posjetu jednom broju institucija kulture u Skoplju, uključujući i posjetu Muzeju grada Skoplja, gdje je trenutno predstavljena  postavka Zemaljskog muzeja BiH Između dvije imperije: Bosna i Hercegovina na fotografijama Františeka Topiča 1885. – 1919., u izboru Mirsada Sijarića i Zijaha Gafića.