• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Održan tečaj/kurs upotreba programske opreme COBISS3/KATALOGIZACIJA - napredni

02 Oktobar 2019 Novosti 1069 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH je od, 23.-27. septembra 2019. godine održan tečaj/kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija - napredni.

Tečaju/kursu je prisustvovalo 9 bibliotekara iz pet biblioteka članica sistema COBISS.BH (Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla, Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA, Šumarskog fakulteta UNSA, Opće biblioteke „Muhamed Kantardžić“ Breza i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH).

Predmet tečaja bila je obrada različite vrste građe: elektronski izvori, kontinuirani izvori, integrativni izvori, neknjižna građa, kartografska građa, štampane muzikalije, trodimenzionalni predmeti, članci i drugi sastavni dijelovi. Tečajem je obuhvaćeno vođenje bibliografija u sistemu COBISS, baza CORES, preuzimanje zapisa iz MARC21 i razrješavanje duplikata zapisa.

Voditeljice tečaja bila je Dženana Tuzlak, instruktorica.

Tečaj/kurs je od polaznika ocijenjen najvećom ocjenom.

 
UČESNICI TEČAJA / KURSA

br.

ime i prezime

ustanova

1.

Azra Suljkanović

NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ"

2.

Zijad Sarajlić

NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ"

3.

Edita Spahić

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

4.

Ferida Bogućanin

ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

5.

Ivona Cvjetković

OPĆA BIBLIOTEKA "MUHAMED KANTARDŽIĆ" BREZA

6.

Melisa Hajdarević

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BIH

7.

Stela Viteškić

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BIH

8.

Teufik Osmanović

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BIH

9.

Belmin Biberović

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BIH

N. H.