• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Predstavnici NUBBiH i delegacija IZUM-a iz Maribora posjetili Gazi Husrev-begovu biblioteku

24 Maj 2024 Novosti 143 Views

 436709250_1103975504739825_1345701166417318695_n.jpg

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine u saradnji sa Institutom informacijskih znanosti iz Maribora (IZUM), u Sarajevu je organizirala konferenciju Kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa pod nazivom “COBISS dani 2024” .

Od prošle godine je i Gazi Husrev-begova biblioteka postala članica COBISS sistema, a konferenciji su u ime Biblioteke prisustvovale više bibliotekarke Amela Lepir i Ejla Ćurovac.

Nakon konferencije, delegacija u sastavu dr. Aleš Bošnjak, direktor IZUM-a iz Maribora, koordinator mreže COBISS net mr. Davor Bračko iz Maribora, Marko Kušar iz IZUM-a, dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i predsjednik Savjeta COBISS.net-a, te mr. Dženana Tuzlak i mr. Azra Smajić Gačević iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine je posjetila Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu.

Delegaciju su dočekali i ugostili mr. Osman Lavić, bivši direktor Gazi Husrev-begove biblioteke, mr. Hamza Lavić, viši bibliotekar u Odjeljenju specijalnih zbirki i mr. Ejla Ćurovac, viša bibliotekarka u Odjeljenju obrade bibliotečke i nebibliotečke građe.

Ovom prilikom se razgovaralo o značaju ulaska Gazi Husrev-begove biblioteke u sistem COBISS s obzirom na to da je u pitanju najstarija javna biblioteka na ovom području, osnovana 1537. godine, i da su njeni fondovi bogati veoma raznolikom, i često raritetnom i unikatnom bibliotečkom, arhivskom i muzejskom građom, te se govorilo o implementaciji sistema COBISS u regionu, njegovom razvoju i perspektivama. Razgovaralo se i o značaju i statusu Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, i o njenoj ulozi COBISS centra Bosne i Hercegovine. Gosti su na kraju obišli Biblioteku i posjetili Muzej knjige Gazi Husrev-begove biblioteke.