• (+387) 33 275 300
 • ured.direktora@nub.ba
 • Ponedjeljak - Petak
  07:30 - 18:00

Održan Kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond

22 Mart 2024 Novosti 107 Views

DSC_0020_Large.jpegU Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održan je kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond. 

Kursu je prisustvovalo devet bibliotekara iz četiri bh. biblioteke, članice sistema COBISS.BH.

Atijana Spahić-Duvnjak

  Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo

Samira Kaloper

  Biblioteka - Knjižnica Brčko Distrikt BiH

Mara Ristanić

  Biblioteka - Knjižnica Brčko Distrikt BiH

Amra Šehović

  Biblioteka - Knjižnica Brčko Distrikt BiH

Dejan Šimić

  Biblioteka - Knjižnica Brčko Distrikt BiH

Adnan Ćurovac

  Gazi Husrev-begova biblioteka

Ejla Ćurovac

  Gazi Husrev-begova biblioteka

Amela Lepir

  Gazi Husrev-begova biblioteka

Anela Bojadžić

  Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

Program  kursa/tečaja Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond sadrži:

 • osnove sistema i servisa COBISS i osnove programske opreme COBISS3
 • korisnički interfejs (brauzer, pretraživač, editor, prikazivač)
 • osnovne postupke (ažuriranje objekata, pretraživanje, pregledanje  karakteristika objekata)
 • COBISS3/Upravljanje aplikacijama (domaća biblioteka, partneri, korisnička imena)
 • osnove formata COMARC/B, format COMARC/H, COBISS3/Fond
 • pretraživanje i preuzimanje zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka
 • dopunjavanje potpolja 610az, 675bs i 992bx te lokalnih šifrarnika
 • definisanje unosa podataka o stanju fonda (PSF)
 • inicijalizacionu datoteku, podešavanja i upotrebu numeratora, ispis naljepnica iz reda za ispis, kopiranje podataka, inventarisanje, prijenos podataka o fondu i druge postupke
 • prezentaciju ispisa u segmentu COBISS3/Ispisi

Nakon završenog kursa/tečaja Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond, devet bibliotekara dobilo je privilegije:

 • za pretraživanje zapisa u uzajamnoj bazi podataka, za preuzimanje bibliografskih zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka,
 • za dopunjavanje lokalnih šifrarnika,
 • za dopunjavanje ograničenog skupa bibliografskih podataka.

Polaznici ovog kursa/tečaja bili su bibliotekari iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, bibliotekari iz Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo i  Biblioteke - Knjižnice Brčko Distrikt BiH .

Kurs je vodila instruktorica mr. Dženana Tuzlak, uz asistenciju mr. Azre Smajić Gačević, rukovoditeljice ViBBiH. 

Učesnike kursa pozdravio je dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH (predsjednik Savjeta COBISS.net-a) i zaželio im uspješan rad. 

Dr. Ovčina je istakao značaj cjeloživotnog učenja kao osnove ličnog razvoja, te snalaženja i neprestane prilagodbe promjenjivim okolnostima u životu, na radnom mjestu i u društvenoj zajednici.