• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Predstavnici NUBBiH u posjeti JU Biblioteci Maglaj

14 Decembar 2023 Novosti 112 Views

IMG_2809.JPG

U okviru planiranih radnih posjeta bibliotekama Bosne i Hercegovine u 2023. godini, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, dr. Ismet Ovčina sa saradnicom mr. Biljanom Zarić, rukovodiocem Sektora za razvoj i obrazovanje NUBBiH posjetio je JU Biblioteku Maglaj, gdje je održan radni sastanak sa direktoricom, mr. Ninom Bunjevac-Salkić i saradnicima.

Tema i povod razgovora bila je razmjena informacija o situaciji kada je u pitanju bibliotekarstvo na području FBiH, ali i upoznati direktoricu Bunjevac-Salkić o tekućim i planiranim aktivnostima NUBBiH. Inače, mr. Nina Bunjevac-Salkić je predsjednica Društva bibliotekara FBiH.

Također je razgovarano i o radu JU Biblioteke Maglaj u proteklom periodu, radu u nacionalnom bibliotečko-informacionom sistemu COBISS.BH, učešću Biblioteke u izgradnji jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema, značaju zavičajne zbirke koju posjeduje Biblioteka, kao i o budućim projektima i saradnji sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine koja obavlja funkciju matične biblioteke.

“Uloga NUBBiH jeste pored ostalog da komuniciramo i sarađujemo sa svim javnim bibliotekama na području BiH. To je idealan razlog da posjetimo još jednu uspješnu biblioteku u BiH, kao što je JU Biblioteka Maglaj, koja se digla kao Feniks iz pepela, poslije katastrofalnih poplava 2014. godine i koja se uz velike napore uposlenika na čelu sa direktoricom Bunjevac-Salkić i podršku lokalne zajednice kao i drugih nivoa vlasti, podigla na nivo jedne od najreprezentativnijih biblioteka u BiH”, istakao je direktor Ovčina.

NUBBiH, kao matična biblioteka u BiH aktivno učestvuje u razvoju, obrazovanju, osposobljavanju i usavršavanju bibliotekara u radu, što obuhvata obuku iz osnovnog bibliotečko-informacijskog znanja, koja se sprovodi iz devet temeljnih predmeta i naprednu obuku (kurseve) o trendovima, izmjenama i dostignućima u bibliotečko-informacijskoj oblasti.

“Razvoj i edukacija bibliotekara je jedan vrlo važan i odgovoran posao koji se obavlja u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, koja je prema Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke nadležna za obrazovanje i edukaciju bibliotekata. Bibliotečki ispit u NUBBiH mogu polagati svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju obrazovne i fakultetske standarde sa područja cijele BiH”, navela je mr. Biljana Zarić, rukovodilac Sektora za razvoj i obrazovanje NUBBiH.

Inače, Opća biblioteka Maglaj posjeduje fond od oko 53.000 bibliotečkih jedinica. U svrhu obogaćenja fonda, dr. Ismet Ovčina poklonio je Biblioteci paket knjiga iz bogatog fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, uključujući i novo reprezentativno izdanje časopisa Bosniaca za 2023. godinu.