• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

PROMOCIJA PUBLIKACIJE „BOSNA I HERCEGOVINA NA GEOGRAFSKIM KARTAMA DO 20. STOLJEĆA“

23 Novembar 2023 Novosti 133 Views

1700737170631.jpg

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je promocija publikacije, pod nazivom „Bosna i Hercegovina na geografskim kartama do 20. stoljeća: iz Kartografske zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine“, a povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Na današnjoj promociji govorili su direktor NUBBiH, dr Ismet Ovčina, kao glavni i odgovorni urednik ove publikacije. Zatim prof. dr. Amir Duranović, vanredni profesor na Katedri za historiju, Filozofskog fakulteta UNSA, prof. dr. Adnan Busuladžić, redovni profesor na Katedri za arheologiju, Filozofskog fakulteta UNSA, te priređivač i tehnički urednik publikacije Teufik Osmanović, voditelj kartografske i grafičke zbirke. Recenzenti publikacije bili su jedan od današnjih promotora prof. dr. Adnan Busuladžić i prof. dr. Adnan Kaljanac.

Direktor NUBBiH, dr. Ismet Ovčina u svom obraćenju je istakao da kartografski materijal ima veliku važnost jer nam omogućuje vizualno istraživanje i shvaćanje prostora oko nas. NUBBiH posjeduje vrijednu kartografsku građu koja obuhvata različite vrste karata, uključujući geografske, topografske, hidrografske, tematske i mnoge druge koje mogu biti od koristi raznim istraživačima, naučnicima, historičarima, geografima i brojnim drugim stručnjacima koji proučavaju prostor i njegove promjene kroz vrijeme. Dr. Ovčina je istakao da ova građa predstavlja kulturnu baštinu i čuva bogatu historiju naše zemlje, a da su dio Specijalnih zbirki NUBBiH koje su proglašene nacionalnim spomenikom naše države BiH.

Prof. dr. Amir Duranović govorio je ne samo o publikaciji koju smo danas promovirali već i o širem kontekstu i značaju Dana državnosti Bosne i Hercegovine te veze između povijesnog oblikovanja prostora kojeg mi danas nazivamo Bosna i Hercegovina i značaja karata kao historijskog izvora, a koje su u ovoj publikaciji predstavljene kroz jedan duži vremenski period. Profesor dr. Adnan Busuladžić govorio je detaljno o konceptu same publikacije i prezentaciji karata u njoj, te kako se vodilo računa da svi metodološki zahtjevi izrade jedne stručne publikacije budu upotpunjeni. Na samom kraju promocije, obratio se i priređivač Teufik Osmanović koji je sa publikom podijelio izazove sa kojima se susreo tokom izrade ove publikacije, od odabira karata do njihove što slikovitije prezentacije, te najavio moguće novo, prošireno izdanje.

Izrada i štampanje ovog kataloga jeste realizacija svojevrsnog projekta sa namjerom da se ova vrijedna građa adekvatno promovira i predstavi svim zainteresovanim korisnicima. Projekt je podržan od Općine Centar Sarajevo, Općine Novo Sarajevo, Fondacije za izdavačku djelatnost, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i BH Telekoma Sarajevo.

Generalni cilj izrade i objave ove publikacije jeste sistematsko prezentiranje starih karata kao građe od izuzetnog značaja za BiH i šire, čuvanje kulturne baštine i znanja o nacionalnom kulturnom blagu, analize kulturnog, naučnog, prosvjetnog i ekonomskog stanja u određenomperiodu; podizanje svijesti o vrijednosti kulturne baštine; poticanje sličnih projekata s ciljem prepoznavanja značaja kulturne baštinekao važnog svjedoka kulturnih, umjetničkih, društvenih i političkih procesa.

Na današnjoj promociji prisustvovao je i Zdravko Buljeta, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva  za prostorno uređenje. Gospodin Buljeta je također svjedočio i uspješnom završetku projekta pod nazivom “Obrada, zaštita i restauracija geografskih karata do 20. stoljeća” koje je podržalo Federalnom ministarstvu  za prostorno uređenje. U svrhu očuvanja karata nastalih do 20. stoljeća, NUBBIH je pokrenula projekt njihove restauracije i konzervacije. Većina ovih karata prezentirane su i u publikaciji „Bosna i Hercegovina na geografskim kartama do 20. stoljeća: iz Kartografske zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine“, a koja je danas promovirana.

Ovim povodom otvorena je i prigodna izložba „Iz fondova Specijalnih zbirki i Stare periodike“ o kojoj su govorili direktor NUBBiH dr. Ismet Ovčina i prof. dr. Adnan Busuladžić, koji je i otvorio izložbu. Izložba će biti otvorena do 12. decembra 2023. godine.