• (+387) 33 275 300
 • ured.direktora@nub.ba
 • Ponedjeljak - Petak
  07:30 - 18:00

Uvođenje normativne kontrole ličnih imena u sistem COBISS.BH

13 Novembar 2023 Novosti 75 Views

IMG_20231025_091540.jpg

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, u saradnji i uz podršku IZUM-a iz Maribora, pokrenula je projekat Uvođenje normativne kontrole ličnih imena u sistem COBISS.BH.

Uspostavljanje normativne kontrole ličnih imena u sistemu COBISS.BH obuhvata:

 • Uspostavljanje inicijalne baze CONOR.BH
 • Obrazovanje za Kreiranje i redakciju inicijalne baze CONOR.BH
 • Kreiranje i redaktiranje do 10.000 inicijalnih zapisa u CONOR.BH
 • Uspostavljanje okruženja za testiranje i za kurseve sa adekvatnim bazama podataka i programskom opremom COBISS3/Katalogizacija prilagođenoj katalogizaciji sa normativnom kontrolom.
 • Test inicijalno postavljenog okruženja COBISS3/Katalogizacija sa normativnom kontrolom
 • Web predstavljanje COBISS katalogizacije sa normativnom kontrolom bibliotekarima u BiH
 • Priprema i preuzimanje kursa Prelazak na katalogizaciju sa normativnom kontrolom
 • Priprema kursa C3/Katalogizacija -  Ažuriranje baze CONOR.BH
 • Osvježavanje znanja o određivanju jedinstvenog, uporednog, varijantnog i srodnog oblika ličnog imena u bibliotečkom sistemu COBISS.BH
 • Formiranje redakcione grupe aktivnih katalogizatora koje treba uključiti u edukaciju
 • Izvođenje kurseva Prelazak na katalogizaciju sa normativnom kontrolom
 • Preuzimanje kursa COBISS3/Katalogizacija - ažuriranje baze CONOR.BH
 • Proširenje kursa COBISS3/Katalogizacija - početni kurs
 • Okončanje inicijalnog ažuriranja baze CONOR.BH
 • Prelazak na katalogizaciju sa normativnom kontrolom u COBISS.BH
 • Integracija CONOR.BH u COBISS+
 • Prilagođavanje općih, nacionalnih i personalnih bibliografija na katalogizaciju sa normativnom kontrolom i
 • Uključivanje redovne dnevne sinhronizacije CONOR i bibliografskih zapisa za COBIB u određen broj biblioteka.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je uspješno završila sve pripreme i početnu fazu projekta.

Prema statistici IZUM-a i uvidom redaktora iz NUBBiH, formirana je redakciona grupa od 15 katalogizatora koji su dosada kreirali najveći broj najkvalitetnijih bibliografskih zapisa u sistemu COBISS.BH.

Tim kreatora i redaktora inicijalne baze CONOR.BH čine:

1. Dženana Tuzlak (NUBBiH)

2. Azra Smajić Gačević (NUBBiH)

3. Dragana Bogdanović (NUBBiH)

4. Muamera Smajić (NUBBiH)

5. Aiša Ahmetagić (NUBBiH)

6. Azra Suljkanović (KBTZ)

7. Minela Đelmo (ANUBiH)

8. Emira Marić-Jašarević (BGSA)

9. Narcisa Rastoder (EFSA)

10. Alma Mešić (FPNSA)

11. Jasmina Šuvalija (FFSA)

12. Sadžida Bjelak (FFSA)

13. Sibila Beganović (KBZE)

14. Ines Ovčar (PFMO)

15. Mirela Rožajac-Zulčić (PFSA)

Nakon formiranja redakcionog tima, 24. oktobra 2023. godine, održan je kurs Osvježavanje znanja o normativnim i varijantnim pristupnim tačkama ličnog imena za kreatore i redaktore inicijalne baze CONOR.BH. Kurs je vodila instruktorica mr. Dženana Tuzlak, a održan je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine.

Kurs Kreiranje inicijalne baze CONOR.BH održan je 25. oktobra 2023. godine u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, a vodila ga je instruktorica iz IZUM-a (Maribor) Andreja Kranjc Vobovnik.