• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Kolektiv Nacionalne i univerzitetske biblioteke „Sv. Kliment Ohridski“ Skopje u posjeti NUBBiH

06 Novembar 2023 Novosti 48 Views

SK1.jpeg

Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke „Sv. Kliment Ohridski“ Skopje, Rahmetulla Kuçi, zajedno sa uposlenicima Nacionalne i univerzitetske biblioteke „Sv. Kliment Ohridski“ Skopje i jednog broja javnih biblioteka iz Skopja (Sjeverna Makedonija) posjetili su Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine, a srdačnu dobrodošlicu poželjeli su im direktor NUBBiH, dr. Ismet Ovčina sa saradnicama i saradnicima.

Uz prijatno druženje i razgovore, kolege iz dviju biblioteka iskoristili su priliku za razmjenu iskustava i uspostavljanje buduće saradnje, te su svojom posjetom ukazali na važnost NUB-a BiH i na taj način čestitali 78. godišnjicu postojanja i rada NUBBiH.

Ovom prilikom razgovaralo se i o tekućim i planiranim aktivnostima i mogućim konkretnim projektima, kao i drugim značajnim pitanjima bibliotečkog poslovanja i struke. Direktori biblioteka su također razgovarali i o nastavku saradnje između ove dvije institucije koje imaju uspješno dugogodišnje poslovno partnerstvo, te potpisan Sporazum o saradnji, a kojim je predviđeno:

  1. Razmjena knjiga, magazina, novina, elektronskih izdanja i drugog bibliotečkog materijala, izdatog u Republici Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, a koje je u interesu kulturnog naslijeđa. Obim i izbor će biti dogovaran od strane odgovarajućih službi dviju biblioteka.
  2. Razmjena stručnih, naučnih, bibliografskih i drugih vlastitih izdanja, pri čemu će se ažurno slati izvješća o novoizdatim publikacijama.
  3. Međubibliotečko pozalmljivanje bibliotečkog materijala u suglasnosti sa Programom Univerzalne dostupnosti puplikacija (UAP) prema preporukama IFLA-e, sa olakšicama uslova plaćanja.
  4. Razmjena stručnjaka u oblasti bibliotekarstva i razmjena iskustava u stručnim procesima.
  5. Preuzimanje bibliografskih zapisa, neovisno od softverske podrške na kojoj su kreirani.
  6. Zajednički projekti; izložbe, seminari, konzervacija i restauracija, digitalizacija i dr.

Gosti su imali priliku posjetiti i pogledati aktuelnu izložbu „Iz fondova NUBBiH“, koja je otvorena za posjetitelje do 30. novembra 2023. godine, a sve u povodu 78 godina kontinuiranog rada i postojanja NUBBiH, u misiji kulture, obrazovanja i nauke.

Tokom posjete, gosti iz biblioteka iz Skopja obišli su NUBBiH, a prvenstveno mjesta njihovog interesovanja kao što su čitaonice, katalog i Centar za restauraciju, prezervaciju i konzervaciju bibliotečke građe, te se na taj način upoznali sa radom ove institucije.

Kao znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju, direktor Ovčina uručio je direktoru Nacionalne i univerzitetske biblioteke „Sv. Kliment Ohridski“ Skopje, Rahmetulla Kuçiu jedan broj reprezentnih izdanja iz produkcije NUBBiH.