• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

NUBBiH - Sredstva Federalnog ministarstva kulture i sporta nedovoljna niti za trećinu mjesečne plaće

28 Juli 2023 Novosti 79 Views

l_011b24ba320ecc09469929bcf37bc6a2.jpg

Odlukom broj  06-11-10-1-3478123 I.D. Federalno ministarstvo kulture i sporta je Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine putem „Transfera za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu“, dodijelilo 30.000,00 KM, iznos koji nije dovoljan niti za trećinu mjesečne plaće njena 42 zaposlenika (jedan doktor nauka, 26 radnika sa visokom stručnom spremom od čega je 14 magistara, 2 radnika sa višom stručnom spremom, 12 radnika sa srednjom stručnom spremom i jedan radnik niže stručne spreme).

Iako je ovaj grant, između ostalog, formiran kako bi se podržalo sedam institucija kulture od značaja za BiH sa neriješenim pravnim i finansijskim statusom, finansijska sredstva koja se ovim institucijama dodijeljuju su najblaže rečeno degradirajuća. Povrh svega, od navedenih sedam institucija kulture sa neriješenim statusom, NUBBiH je dobila najmanji iznos. Da li zaista Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, čuvar dokumentarnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, čuvar nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine (Specijalne zbirke NUBBiH), jedan od najvećih stradalnika u agresiji na Bosnu i Hercegovinu koja je ostala bez svog doma – Vijećnice, ne zaslužuje više? Nezainteresovanost, nemar i pasivnost nadležnih dovela je do toga da se ova institucija već godinama bori za svoj opstanak ali nastavlja pružati usluge akademskoj i kulturnoj zajednici.

Oskudna sredstva koja NUBBiH dobiva putem različitih grantova (izuzev Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje podržava obrazovnu, naučnu i istraživačku funkciju ove institucije) dodatno su reducirana na nivou Kantona Sarajevo u odnosu na prethodne godine. Pored toga, NUBBiH kao naučno-nastavna baza Univerziteta u Sarajevu nikada nije imala finansijsku podršku od strane UNSA, kao što je to slučaj sa Zemaljskim muzejom BiH, čiji rad cijenimo i podržavamo, te tražimo rješavanje ovakvog našeg statusa na isti način.

Moguće je da je sve gore navedeno ustvari poruka da Bosni i Hercegovini ne treba nacionalna i univerzitetska biblioteka, niti kulturni, obrazovani, akademski građani.

O svim navedenim i drugim problemima, kao i planovima u vezi sa pravnim i finansijskim statusom, pa i o smještaju NUBBiH detaljnije ćemo govoriti na obilježavanju godišnjice granatiranja i spaljivanja Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine - Vijećnice 25./26. augusta 2023. godine. Nažalost, zbog ovakvog odnosa nadležnih organa u državi BiH (Federacije, Kantona i Grada Sarajevo) prvi put ćemo sjećanje na taj barbarski čin obilježiti u našim sadašnjim (privremenim) prostorijama u Kampusu UNSA gdje funkcionišemo u neadekvatnim uslovima i u statusu podstanara.