• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

POLJIČKE ISPRAVE 2 – iz Zbirke Aleksandra Poljanića

24 Novembar 2022 Novosti 35 Views

POLJIČKE KORICE

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine u okviru svoje Edicije Memoria Bosniaca predstavlja svoje najnovije izdanje Poljičke isprave II – iz Zbirke Aleksandra Poljanića, koje je priredio, transkribirao i transliterirao doc. dr. Mehmed Kardaš.

Glavni i odgovorni urednik izdanja je dr. Ismet Ovčina i urednica, mr. Muamera Smajić. Promotori ove vrlo značajne publikacije su dr. Ismet Ovčina, Fra Ivan Nujić, prof. dr. Iva Beljan Kovačić, i doc. dr. Mehmed Kardaš.

Promocija novog izdanja Poljičke isprave II – iz Zbirke Aleksandra Poljanića bit će održana 29. 11. 2022. godine, u terminu od 17:00 do 18:30h, u prostorijama Bosanskog Kulturnog Centra, a u okviru 5. sajma izdavača/nakladnika Bosne i Hercegovine – Knjige u nišama (KUN).

Kao svoj doprinos prezentaciji i zaštiti kulturnog naslijeđa Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine iz Edicije Memoria Bosniaca u ovoj godini donosi još jedno značajno izdanje Poljičke isprave II – iz Zbirke Aleksandra Poljanića. Prvi dio istoimene publikacije objavljen je godinu dana ranije, 2021.

Rezultat projekta NUBBiH, Edicija Poljičke isprave – iz Zbirke Aleksandra Poljanića, zamišljena kao trotomna, nastala je kao rezultat projekta “Čuvanje, zaštita i prezentacija dokumenata iz Arhiva Poljičke republike pisanih bosančicom“, pokrenut 2019. godine. Poljičke isprave čuvaju se u Rukopisnoj zbirci Odjeljenja Specijalnih zbirki. Projekt je usmjeren na identifikaciju, transliteraciju sadržaja i stručnu bibliotečku obradu isprava koje su pisane novovjekovnom varijantom zapadne ćirilice, odnosno pismom koje danas najčešće zovemo bosančica, a nastale su na području Poljica, kraja u Dalmaciji koji se nalazi istočno i jugoistočno od Splita. Kao stručnjak za jezik u realizaciji ovog projekta, a potom i izradi ove publikacije učestvovao je doc. dr. Mehmed Kardaš s Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.

U oba dijela isprave su donesene hronološki, u dvije verzije: ćiriličnoj i latiničnoj, a svaku ispravu prati faksimil koji omogućava provjeru i eventualnu korekciju čitanja. Na kraju publikacije nalazi se i tabelarni pregled isprava sa podacima o fizičkom opisu i vodenim znakovima. Isprave su pretežno pravnog sadržaja poput oporuka, darovnica, naredbi, odluka, imovinskih ugovora, posudbi, računa, izjava, potvrda itd., a najveći broj čine kupoprodajni ugovori. Ove isprave ne samo da svjedoče zavidan stepen pismenosti, civiliziranosti, društvenog uređenja i organiziranosti Poljičke župe, već predstavljaju i prozor u minuli privatni i javni život te neprocjenjiv faktografski i historiografski izvor.