• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

PROMOCIJA ČASOPISA BOSNIACA I POLJIČKIH ISPRAVA I NA 33. MEĐUNARODNOM SAJMU KNJIGA U SARAJEVU

21 April 2022 Novosti 235 Views

i

Kao i svake godine, učešće je uzela i Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine predstavljajući sebe kao izdavača sa trenutno četiri edicije: Edicija Bosanskohercegovačka bibliografija, Edicija Memoria Bosniaca, Edicija Memoria Mundi i Edicija Stručna bibliotečka literatura.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je otvorila program sajamske promocije u Bosanskoj kući sa promocijom časopisa Bosniaca i Poljičke isprave I – iz Zbirke Aleksandra Poljanića.

O novom 26. broju časopisa Bosniace govorili su: glavni i odgovorni urednik dr. Ismet Ovčina, prof. dr. Lejla Kordić Zaimović, sa Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i urednica Adisa Žero, bibliotečka savjetnica.

Direktor, dr.  Ismet Ovčina, kazao je da časopis izlazi jednom godišnje, kao i da se u njemu objavljuju originalni, stručni i naučni radovi i  sistematizirana građa od velikog značaja za obnovu kolekcija biblioteke i bibliotečku struku u cjelini. Naglasio je da je ovaj bosanskohercegovački bibliotečki časopis pored mnogobrojnih baza, indeksiran i u prestižnoj bazi Web of Science. 

Ovom prilikom, dr. Ovčina se zahvalio Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Fondaciji za izdavaštvo kao i Gradu Sarajevu na finansijskoj podršci za objavljivanje ovog broja u nadi da će i dalje  ovaj časopis imati podršku svih nivoa vlasti.

Prof. dr.  Lejla Kodrić-Zaimović je sa stručnog stanovišta dala osvrt na sve članke, ističući da ovaj broj časopisa pored članaka, donosi i zanimljive prikaze.

Bosniaca se, kako ističe Kodrić-Zaimović, još od početka svog izlaženja, iako je stručni časopis, profilirala i prema široj društvenoj zajednici donoseći teme od općeg značaja, te da se pored članaka na bosanskom, hrvatskom, srpskom i crnogorskom jeziku, mogu pročitati članci pisani i na engleskom jeziku.

Također, profesorica Lejla Kodrić Zaimović je čestitala uredništvu i NUBBiH na održavanju kvalitete časopisa.

Urednica Adisa Žero je istakla da je uredništvo ponosno što Bosniaca iz godine u godinu povećava ljestvicu sa stanovišta kvaliteta, naučne i stručne relevantnosti i u potpunosti zadovoljava kriterije neophodne za publikovanje u meritornim bazama podataka. Istakla je da časopis Bosniaca posvećen objavljivanju radova koji se odnose na teorijske i primijenjene aspekte bibliotečkih i informacionih nauka, s naglaskom na razvitak novih tehnologija i međunarodnih standarda.

Poljičke isprave I  - Promovisana publikacija, u izdanju Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Poljičke isprave I – iz Zbirke Aleksandra Poljanića nastala je kao rezultat projekta Čuvanje, zaštita i prezentacija dokumenata iz Arhiva Poljičke republike pisanih bosančicom. Kao stručnjak za jezik u realizaciji ovog projekta, a potom i izradi ove publikacije učestvovao je doc. dr. Mehmed Kardaš s Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Recenzenti publikacije bili su prof. dr. Ivan Botica, viši znanstveni suradnik, sa Staroslavenskog  instituta u Zagrebu i prof. dr. Lejlom Nakaš, sa Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta UNSA.

Promotori publikacije su bili: Dr. Ismet Ovčina i mr. Muamera Smajić ispred NUBBiH te, prof. dr. Emir Filipović sa Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA, priređivač doc. dr. Mehmed Kardaš, sa Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta UNSA i dr. sc. Erma Ramić – Kunić naučna saradnica na Institutu za jezik.

Dr. Ismet Ovčina naglasio je značaj ovog projekta, te istakao da su Specijalne zbirke NUBBIH od 2020. god. Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, što Biblioteci i kolektivu čini veliku čast, zadovoljstvo i obavezu. Publikacija Poljičke isprave I – iz Zbirke Aleksandra Poljanića nastala kao rezultat projekta Čuvanje, zaštita i prezentacija dokumenata iz Arhiva Poljičke republike pisanih bosančicom je jedno od najreprezentativnijih naših izdanja iz fondova Specijalnih zbirki. Ovom prilikom dr. Ovčina najavio je i nastavak projekta kroz transkripciju i transliteraciju preostalih isprava, koje će činiti drugu knjigu ovog projekta.

Doc. dr. Mehmed Kardaš radio je na transkripciji i transliteraciji teksta isprava koje se nalaze na Odjeljenju Specijalnih zbirki NUBBiH.

Prof. dr. Emir Filipović, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu detaljije se osvrnuo na samo porijeklo dokumenata, historijske prilike koje su pratile isprave od njihovog uključivanja u kolekciju Aleksandra Poljanića do konfiskacije.

Dr. sc. Erma Ramić – Kunić je istakla značaj ovakvih projekata za akademsku, naučnu i javnu zajednicu Bosne i Hercegovine.