• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Promocija „Bosanskohercegovačke bibliografije monografskih publikacija. 2016“ i „Bosanskohercegovačke bibliografije serijskih publikacija. 2004“

10 Mart 2022 Novosti 234 Views

6

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, održana je promocija „Bosanskohercegovačke bibliografije monografskih publikacija. 2016“ i „Bosanskohercegovačke bibliografije serijskih publikacija. 2004“.

Promotori ovih publikacija bili su: dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, prof. dr. Dušanka Bošković, prorektorica Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Senada Dizdar, profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Lejla Hajdarpašić, profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Dženana Tuzlak, mr. komparativne književnosti i bibliotekarstva i rukovodilac Odjela bibliografije i  Dragana Bogdanović, mr. sc. bibliotečko-informacijskih znanosti i bibliograf za serijske publikacije.

   Dr. Ismet Ovčina, glavni i odgovorni urednik svih izdanja Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, istakao da je NUBBiH prepoznatljiva institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu koja 77 godina djeluje kao centralna institucija u oblasti bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini.

Jedna od aktivnosti NUBBiH je i izdavačka djelatnost, u okviru koje su uspostaviljene četiri edicije:

  • Edicija „Memoria Bosniaca“
  • Edicija „Memoria Mundi“
  • Edicija „Stručna bibliotečka literatura“ i najvažnija za nas
  • Edicija „Bosanskohercegovačka bibliografija“.

   Prof. dr. Dušanka Bošković, prorektorica Univerziteta u Sarajevu, pozdravila je sve prisutne i istakla važnost bibliografskog rada u sistemu COBISS.BH za Univerzitet u Sarajevu.

   Prof. dr. Senada Dizdar govorila je o „Bosanskohercegovačkoj bibliografiji serijskih publikacija za 2004. godinu“, kojom je obuhvaćeno 316 bibliografskih zapisa serijskih publikacija u štampanom i elektronskom obliku, od kojih 106 publikacija ima i štampanu i online verziju. Tri publikacije imaju samo online verziju.

Istakla je da je u 2004. godini počelo izlaziti 45 novih naslova serijskih publikacija, a 10 naslova je završilo izlaženje u pomenutoj godini.

Analizom „Bosanskohercegovačke bibliografije serijskih publikacija za 2004. godinu“ prema stručnim oblastima, pokazano je da je najviše publikacija iz oblasti društvenih nauka, primijenjenih nauka, umjetnosti, književnosti i to 29 jedinica iz ove oblasti.

   Prof. dr. Lejla Hajdarpašić prezentirala je „Bosanskohercegovačku bibliografiju monografskih publikacija za 2016. godinu“.

Istakla je da pojava elektronskog izdavaštva, kao „četvrta revolucija čovječanstva“, a ponajviše pojava web-a, nametnula brojna pitanja programu nacionalne bibliografske kontrole, zahtijevajući najprije revidiranje legislativa o obaveznom primjerku, a posljedično, uključivanje dematerijaliziranih objekata bibliografske kontrole u nacionalne bibliografije. Nacionalne bibliografije, prateći kompleksne promjene u bibliografskom univerzumu, kao i promjene i složene informacijske potrebe korisnika, evoluirale su, kako u pogledu građe koja je uključena u bibliografije, tako i formata u kojima se bibliografije objavljuju, gdje je korisnicima zasigurno najinteresantniji online format.

Također, prof. dr. Lejla Hajdarpašić naglasila je da nacionalne bibliografije prezentiraju i reprezentiraju kulturno, informacijsko, naučno blago pojedine zemlje i neizostavan su i kompletan izvor informacija o izdavačkoj produkciji jedne zemlje.

   Mr. Dženana Tuzlak koja je izradila „Bosanskohercegovačku bibliografiju monografskih publikacija za 2016. godinu“ naznačila je da je ova bibliografija nastala na osnovu primarnih izvora i zato donosi obilje podataka o duhovnom naslijeđu naše zemlje, čime doprinosi razvoju njene nauke i kulture. Djela čije podatke bilježi obuhvataju sva područja ljudskog znanja i umjetnosti. Osim toga, ova bibliografija pokazuje u kojoj mjeri strani autori učestvuju u našoj kulturi, ali i udio naših autora u opštoj kulturi svijeta. Za potpunije razumijevanje značaja nacionalne bibliografije Bosne i Hercegovine, Dženana Tuzlak je navela nekoliko podataka iz njenog historijskog razvoja.

Bibliografija sadrži 1.510 jedinica koje pripadaju nacionalnoj zbirci „Bosniaca.“ Po prvi put u Bibliografiju je uvršteno i 18 elektronskih knjiga.

U okviru sistema COBISS.BH do sada su pripremljene i štampane 34 bh. bibliografije, od toga 31 sveska tekuće nacionalne bibliografije i 3 specijalne bibliografije. Četiri bibliografije su objavljene u online izdanju i imaju do sada 3.892 pregleda. 

Mr. sc. Dragana Bogdanović koja je izradila „Bosanskohercegovačku bibliografiju serijskih publikacija za 2004. godinu“ podcrtala je da ono što razlikuje bibliografske zapise obuhvaćene „Bosanskohercegovačkom bibliografijom serijskih publikacija“ u inicijalnoj podbazi BIBSER od  bibliografskih zapisa serijskih publikacija u bazi COBISS.BH je to što su to novi kreatorski zapisi pri čemu se podaci provjeravaju de visu za svako godište svakog naslova publikacije pojedinačno. Provjeravaju se promjenjivi podaci, kao što su podaci o podnaslovu, urednicima, mjestu izdavanja, izdavaču, mjestu štampanja i štampariji, učestalosti izlaženja, dostupnosti u online verziji, aktivnost URL adrese i drugi.