• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Posjeta predstavnika Centra za kulturu Lukavac

27 Januar 2022 Novosti 416 Views

a

Direktor Centra za kulturu Lukavac Neven Tunjić, zajedno sa saradnicima Nedžminom Bikodušić i Elmirom Krivalićem posjetio je Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH (NUBBiH), 26. januara 2022. godine, gdje su ih primili dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH, Biljana Zarić, rukovodilac  Sektora za  razvoj i obrazovanje i Azra Smajić Gačević, v. d. rukovodilac Virtualne biblioteke BiH.

U okviru Centra za kulturu Lukavac djeluje i biblioteka koja je članica COBISS.BH od 2018. godine i koja u svom fondu ima 43.935 monografskih publikacija i 9.900 serijskih publikacija.

Biblioteka u Lukavcu je dobitnica preko trideset međunarodnih nagrada i nagrada na teritoriji BiH za doprinos u razvoju kulture. Organizator je tri samostalna memorijala: Avdo Mujkić, Jusuf Begić i Atif Kujundžić, od kojih su dvije višedecenijske i poprimile su međunarodni karakter.

Istaknuta je uspješna dosadašnja saradnja između ovih biblioteka, a razgovaralo se i o proširenju saradnje i o drugim zajedničkim aktivnostima koje bi doprinijele razvoju i unapređenju bibliotekarstva BiH.

Također, dogovoreno je i učešće zaposlenih iz biblioteke Lukavac u polaganju stručnih ispita u okviru Centra za permanentno obrazovanje bibliotekara BiH i učešće na kursevima Upotreba programske opreme COBISS3.

Dr. Ismet Ovčina je za biblioteku u Lukavcu poklonio nova izdanja NUBBiH-a, publikacije Zvjezdana vrteška 2 : izbor iz stvaralaštva bosanskohercegovačkih dječijih pisaca nominiranih za nagradu “Astrid Lindgren Memorial Award” 2018. – 2022. godina i Od slike do knjige : iz historije pisma, knjige, štampe i biblioteke, autorice Emine Memije.