• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

OBILJEŽAVANJE DANA AKADEMSKE KNJIGE

23 Novembar 2021 Novosti 480 Views

a

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE/ZNANOSTI

i

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 

u povodu 12. decembra/prosinca,

Dana nauke/znanosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

i

76. godišnjice postojanja i rada

Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

o r g a n i z i r a j u

 

DAN AKADEMSKE KNJIGE

Program:

- Dodjela recentnih naučnih/znanstvenih izdanja javnim univerzitetskim/sveučilišnim bibliotekama/knjižnicama u Federaciji BiH
- Proglašenje nagrađenih studenata, koji su u 2021.godini najviše koristili bibliotečki/knjižni fond i ostale usluge javnih univerzitetskih/sveučilišnih biblioteka/knjižnica u Federaciji BiH
- Okrugli sto „Produkcija akademske knjige u Bosni i Hercegovini u 2021. godini“ (učesnici/sudionici: predstavnici univerzitetskih/sveučilišnih i biblioteka/knjižnica naučnih/znanstvenih ustanova, predstavnici
naučnih/znanstvenih društava, predstavnici profesionalnih izdavača/nakladnika u Bosni i Hercegovini, predstavnici suorganizatora)

 

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

Kampus Univerziteta u Sarajevu
Zmaja od Bosne 8b

Srijeda, 24. 11. 2021. godine, sa početkom u 11:00 sati