• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

46. godišnji sastanak ISSN mreže

23 Novembar 2021 Novosti 411 Views

a

46. godišnji sastanak ISSN (International Standard Serial Number) nacionalnih centara je održan i ove godine u online formatu.46. godišnji sastanak ISSN (International Standard Serial Number) nacionalnih centara je održan i ove godine u online formatu.

Sastanak se održao u organizaciji Njemačke nacionalne biblioteke koja bi u normalnim uslovima bila i domaćin ovog sastanka. 

Voditeljica sastanka bila je Gaëlle Bequet, direktorica Međunarodnog ISSN centra. Na sastanku se raspravljalo o tekućim problemima Međunarodne mreže ISSN-a (http://www.issn.org), kao što su rezolucije usvojene na prethodnom sastanku, njihov napredak te izvještaj ISSN međunarodnog Centra, kriteriji za uključivanje OA časopisa u ROAD bazu, kvalitet metapodataka zapisa u ISSN međunarodnom registru, novi projekti, izvještaj ISSN grupe za reviziju standarda. 

Sudionici sastanka su mogli čuti i predstavljanje ISSN centara iz Njemačke, Austrije, Perua, Ukrajine i Egipta.

Uz radne sesije, Njemačka nacionalna biblioteka je napravila virtualne obilaske svojih zgrada u Frankfurtu i Leipzigu.

ISSN je svjetska mreža za identifikaciju serijskih publikacija. Osnovana je u sklopu UNESCO-ova programa UNISIST i djeluje uz pomoć UNESCO-a i Vlade Republike Francuske, a čine je 93 nacionalna centara. Registar ISSN-a broji 2 175 883 zapisa serijskih publikacija, čiji se broj svakodnevno mijenja.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je pristupila mreži ISSN 1998. godine i od tada aktivno učestvuje u radu mreže sa publikacijama registrovanim i izdatim u Bosni i Hercegovini. Pored ustaljenog rada ISSN centra BiH, angažman u radu ISSN mreže je imao dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH. Dr. Ovčina je bio član Upravnog odbora Međunarodnog ISSN centra u Parizu od 2010. do 2018. godine. 

Također, 36. sastanak ISSN mreže je održan u Sarajevu, u organizaciji Nacionalne i univerzitetske biblioteka Bosne i Hercegovine. Na njemu, osim članova ISSN mreže iz nacionalnih centara, sastanku su prisustvovali i posmatrači iz srodnih agencija u svijetu kao što su ISBN, ISMN, EDINA, dok je sastankom predsjedavala Françoise Pelé, tadašnja direktorica Međunarodnog ISSN centra, koji ima sjedište u Parizu. 

Na ovogodišnjem sastanku, kao predstavnica ISSN Centra BiH, učestvovala je mr. Anja Mastilović, šefica Odjela Periodike i članica ISSN grupe za reviziju standarda.