• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

KONTINUITET SARADNJE IZMEĐU FMON I NUBBIH U FUNKCIJI PODRŠKE AKADEMSKOJ ZAJEDNICI

28 April 2021 Novosti 606 Views

DSC 0838U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine zaključen je Ugovor o implementaciji Current Research Information System e-CRIS – informacionog sistema o istraživačkoj djelatnosti u BiH za održavanje i ažuriranje u 2021. godini, između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH.

 

Direktor NUBBiH dr. Ismet Ovčina naglasio je da je Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, kao operater sistema e-Cris u skladu sa standardima CERIF-a (Common European Research Information Format), prihvatila obavezu implementacije sistema e-CRIS, te njegovo održavanje i ažuriranje u 2021. godini.

Dodao je da će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke finansirati redovno održavanje sistema, kao i održavanje postojećeg hardware-a i software-a sistema e-Cris za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

Informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini E-CRIS.BH (www.ecris.ba) posjeduje podatke za 86 istraživačkih organizacija i 2.183 istraživača, sa 31.12.2020. godine.

Ovaj sistem je komplementaran sa Registrom naučnih institucija, naučnog kadra i infrastrukturalnih ulaganja u FBiH, a čiji je operator sistema od 2007. godine NUBBiH, gdje je samo u prošloj godini prijavljeno ukupno 54 naučna istraživača u Registar, istakao je direktor NUBBiH.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je, uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kao i prethodnih nekoliko godina, za sve  univerzitetske/sveučilišne biblioteke/knjižnice u Federaciji BiH obezbijedila značajan broj recentnih izdanja naučne i stručne literature, koje je predstavnicima biblioteka uručio pomoćnik Ministra, Mr.sc. Jasmin Branković.

„Nadamo se da će ova podrška u budućnosti biti veća i da ćemo moći reaktivirati i neke naše druge programe podrške radu biblioteka, ali ovo je nešto što je kontinuitet i mi ćemo ga garantovano produžiti“, naglasio je pomoćnik Ministra, mr.sc. Jasmin Branković.

Predstavnici biblioteka izrazili su veliku zahvalnost na značajnoj donaciji recentnih izdanja naučne i stručne literature.

Također, danas je predstavljen i Zbornik radova – ZNAČAJ NAUKE/ZNANOSTI U RAZVOJU FUNKCIONALNIH ZNANJA I VJEŠTINA UČENIKA I STUDENATA, čiji su

izdavači Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Zbornik radova predstavio je Akademik, prof. dr. Rešid Hafizović, predsjednik savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

„U Zborniku imamo prijedloge ne samo ovdašnjih znanstvenih radnika, nego imamo prijedloge mnogih mladih ljudi koji su se javili i poslali svoje prijedloge sa različitih znanstvenih destinacija, ne samo Evrope, nego i svijeta. Ovdje je riječ o vrijednostima koje su univerzalnog karaktera, koje nemaju nikakvog nacionalnog niti političkog predznaka“, istakao je Hafizović.

Pomoćnik Ministra, mr. sc. Jasmin Branković je naveo razlog zbog čega je nastao jedan ovakav Zbornik.

„Naša namjera je bila da, u saradnji sa NUBBiH organiziramo naučno savjetovanje posvećeno značaju nauke u razvoju funkcionalnih znanja i vještina učenika i studenata. Već pripremljeno Savjetovanje je zbog situacije izazvane pandemijom COVID-19 moralo biti prvo odgođeno, a zatim i otkazano. Cijeneći značaj funkcionalnog obrazovanja i pokretačku ulogu nauke u ukupnom društvenom i ekonomskom razvoju BiH, kao i uloženi trud autora u pripremi njihovih izlaganja, Ministarstvo se odlučilo za objavu tematskog Zbornika radova“, dodao je Branković.