• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Akademija likovnih umjetnosti postala članica jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema COBISS.BH

24 Decembar 2020 Novosti 897 Views

Virtualna biblioteka Bosne i Hercegovine postala je bogatija za još jednu važnu članicu. Riječ je o Biblioteci Akademije likovnih umjetnosti, članici Sarajevskog univerziteta, temeljnoj bh. visokoškolskoj ustanovi u ovoj oblasti, osnovanoj 1972. godine. Svečani čin pristupanja ove biblioteke u COBISS.BH (www.cobiss.ba) održan je u prostorijama Akademije, a potpisnici su bili prof. dr. Dubravka Pozderac – Lejlić, dekanesa Akademije, i dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH.

U osnivanju Akademije učestvovali su brojni naučni radnici, profesori, kulturni djelatnici, tako da je ta ustanova vrlo brzo postala nezaobilazna u školovanju kadrova iz sfere umjetnosti. Zakonom o osnivanju ALU, donesenim 1972. godine, utvrđeni su i njeni osnovni zadaci, prije svega obrazovanje likovnih umjetnika i organiziranje nastave za obrazovanje nastavnika likovnog vaspitanja za osnovne i srednje škole. Inače, početak rada same biblioteke ALU vezan je za 1981. godinu, tj. za preseljenje ove visokoškolske ustanove u obnovljeni objekat bivše evangelističke crkve.

Danas Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo ima šest odsjeka (nastavnički, kiparstvo, slikarstvo, grafika, grafički dizajn i produkt dizajn) te je i sam obim literature koja se nudi u biblioteci prilagođen nastavnim potrebama ove institucije. Trenutno biblioteka ima oko 9.100 bibliotečkih jedinica, a predmetna pokrivenost biblioteke sa bibliotečkim jedinicama je primijenjena i likovna umjetnost sa vrlo malo naslova beletristike (naslovi koji mogu biti studentima interesantni za daljnji rad).

Najviše su zastupljena monografska izdanja eminentnih domaćih i stranih stvaralaca u oblasti likovne i primijenjene umjetnosti. Također, biblioteka posjeduje veliki broj kataloga sa poznatih izložbi i druge slične građe.

Potpisivanju Ugovora o punopravnom članstvu biblioteke ALU u bibliotečko- informacionom sistemu COBISS.BH prisustvovale su i rukovodilac Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine, Nevenka Hajdarović i Memnuna Ništović, bibliotekarka Akademije.

N. H.