• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

NAUČNO SAVJETOVANJE „Značaj nauke u razvoju funkcionalnih znanja i vještina učenika i studenata“.

16 Decembar 2020 Novosti 1171 Views

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke podržalo je ideju i odobrilo sredstva za realizaciju i suorganizaciju projekta Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, pod nazivom Naučno savjetovanje s međunarodnim učešćem: „Značaj nauke u razvoju funkcionalnih znanja i vještina učenika i studenata“. 

Prema usaglašenoj agendi, Savjetovanje je trebalo biti održano u periodu 24. – 25. marta 2020. god., uz učešće više od 30 uvodničara i izlagača, eminentnih stručnjaka i eksperata:

Uvodničari:

Acc. prof. dr. Adila Pašalić Kreso (ANUBIH): Zapostavljena riznica pedagoških naučnih disciplina u nastavnom radu Bosne i Hercegovine

Acc. prof. dr. Lamija Tanović (Fondacija „Obrazovanje u akciji“): Ekonomija bazirana na znanju i STEM

Acc. prof. dr. Rešid Hafizović (Univerzitet u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka): Samo kompetentno znanje je funkcionalno znanje

Prof. dr. Zlatko Lagumdžija (Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet): Transformacija obrazovanja: od karaktera do novih tehnologija

Prof. dr. sc. Damir Marjanović (Internacionalni Burch Univerzitet Sarajevo): Mudre glave i pametne ruke

Prof. dr. Asim Peco (Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet): Ideologizacija i politizacija nasuprot funkcionalnosti obrazovanja


I Panel - Obrazovanje usmjereno ka poboljšanju funkcionalnih znanja i vještina učenika:  

Prof. dr. Amir Pušina (Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet): Uspješna inteligencija i intelektualni stilovi kao izvori funkcionalne pismenosti

Prof. dr. Lejla Kafedžić (Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet): Inkluzivni odgoj i obrazovanje u ulozi poboljšanja rezultata svih učenika

Dr. sc. Enisa Gološ (Pedagoški zavod Mostar): Povezanost ishoda učenja i programskih sadržaja

Dr. sc. Azra Kadić (Osnovna škola ''Safvet-beg Bašagić'' Visoko): Uvjeti za razvoj funkcionalnih znanja i vještina učenika u razrednoj nastavi

Dr. sc. Nadir Dacić  (Bakije-hanume medresa Prijepolje): Obrazovni sistem Srbije - kako do boljih rezultata

Dr. sc. Hariz Agić (Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla) - Funkcionalna znanja i vještine kod učenika i studenata u BiH: neki pogledi na stanje i perspektive

Mr. sc. Žaneta Džumhur (Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje): Čitalačka pismenost u PISA 2018


II Panel - Uloga visokog obrazovanja u unapređenju funkcionalnih znanja i vještina:

Prof. dr. Dženana Husremović (Univerzitet u Sarajevu): Rezultati PISA ispitivanja i uloga visokoškolskih institucija u unapređenju akademskih postignuća u preduniverzitetskom obrazovanju

Prof. dr. Vedad Pašić (Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet: Značaj uključenosti studenata u međunarodne naučne i stručne projekte

Prof. dr. sc. Stanislava Talić (Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti): Društvena odgovornost u STEM području visokog obrazovanja

Prof. dr. sc. Anita Martinović Bevanda (Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti): Zelena kemija i obrazovanje za održivi razvoj

Doc. dr. sc. Anita Jurić (Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet): Uključivanje učenika u istraživački rad - projekat „Prehrambene navike srednjoškolaca grada Mostara“

Doc. dr. Sandra Bjelan – Guska (Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet): Razvoj funkcionalnih znanja i vještina kod studenata: analiza kurikulumskog (konstruktivnog) poravnanja u silabusima

Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.; doc. dr. Dženeta Camović (Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet): Razvoj funkcionalnih znanja i vještina studenata – primjena Kolbovog modela u inicijalnom obrazovanju nastavnika


III Panel - Inovativni pristup sticanju znanja i vještina: 

Doc. dr. sc. Boris Crnokić (Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike): Robotika kao alat za stjecanje STEM znanja i vještina

Doc. dr. Zenan Šabanac (Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet): STEM pristup podučavanju i učenju u Bosni i Hercegovini

Dr. sc. Jasminka Hasić Telalović (University Sarajevo School of Science and Technology): Korištenje učenja baziranog na projektu kao alatke za obrazovanje u inovacijama

Dr. sc. Miljan Rupar; Selma Šarančić, prof.; Adla Velagić - Ćurić, M.A. (Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru/): Metode nastave Koledža ujedinjenog svijeta u Mostaru i programa internacionalne mature - mogućnost njihove primjene na obrazovni sustav Bosne i Hercegovine

Mr. sc. Amina Seferagić; mr. sc. Amina Fazlić; mr. sc. Selver Pepić; mr. sc. Senad Isaković (Asocijacija za napredak nauke i tehnologije – ANNT): Prijedlozi za unapređenje obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na rezultate PISA testiranja 2018. i obrazovne prakse širom svijeta

Andrej Gajić, B.Eng.Ecol. (Hons.), MSc (Can.) (National Geographic, Head scientist of the Shark Tales/): Uloga (ne)formalnog obrazovanja u razvoju znanja i vještina iz oblasti bioloških nauka: stanje i perspektive

M.A. Mladen Ćavar („Međunarodna osnovna škola“ Mostar): Škola i nastavni proces budućnosti

Fatima Smajlović (Save the Children za sjeverozapadni Balkan): TABLA – projekat općeg obrazovanja.


Mr Jasmin Branković, pomoćnik ministra za nauku i dr. Ovčina, direktor NUBBiH, dogovorili su da, ukoliko epidemiološka situacija dozvoli, početkom 2021. godine, NUBBiH organizira promociju Zbornika radova i razgovor o temi „Značaj nauke u razvoju funkcionalnih znanja i vještina učenika i studenata, uz učešće autora objavljenih radova.

S obzirom na epidemiološku situaciju uvjetovanu pandemijom COVID-19, odnosno onemogućenost suorganizatora da preciziraju datum i u dogledno vrijeme realiziraju Projekat dogovoreno je da održavanje Savjetovanja bude otkazano, ali da svi planirani učesnici dostave radove, koji bi trebali biti objavljeni u Zborniku do kraja 2020. godine.

Dr Ovčina i mr Branković razgovarali su i o mogućoj realizaciji novog projekta: prevod i objavljivanje prve naučne monografije o Hercegovini iz 1875 godine, pod naslovom: L'Herzégovine : Étude géographique, historique et statistique, čiji je autor francuski konzul  u Mostaru, Evariste Charles Pricot de Sainte-Marie. Radi se o izuzetno zanimljivom djelu, iz kategorije rijetkih knjiga u oblasti konzularne književnosti.

Prigodom ovog sastanka, dr. Ovčina je sa neskrivenim ponosom i zadovoljstvom darovao novo izdanje Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH „Vodič kroz javne biblioteke u Bosni i Hercegovini“.

bht logo slogan