• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Ismet Ovčina na godišnjoj Generalnoj skupštini Europeana Network Association (ENA), online sesija

16 Novembar 2020 Novosti 45 Views

11. novembra 2020. godine, održala se prva online Generalna skupština ENA-e.

Europeana Network Association (ENA) snažna je i demokratska zajednica stručnjaka koja radi na polju digitalne kulturne baštine. Ujedinjuje ih zajednička misija širenja i poboljšanja pristupa europskoj digitalnoj kulturnoj baštini.

 

Nakon pozdravnih poruka koje je članovima skupštine uputio Marco de Niet, sastanak  se sastojao od rasprave i prihvatanja Zapisnika sa sastanka Generalne skupštine 2019. godine, Godišnjeg izvještaja 2020., Plana aktivnosti za 2021., Financijskog izvještaja za 2019., Privremenog proračuna za 2021., te  prihvatanja dokumenata i glasanja za nove članove Vijeća. Na skupštini se  pored ostalog i glasalo o sastavu Upravnog odbora za 2021. godinu.

U radu ove značajne Skupštine, aktivno je učestvovao i dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

Uz Generalnu skupštinu, Europena je organizovala i svoju godišnju konferenciju (11.11.2020.-13.11.2020.), koja je ove godine bila pod utjecajem novonastale situacije u svijetu, pandemije Covid-19: "Crisis, Change and Culture - Where are we now?” (Kriza, promjene i kultura - Gdje smo sada?).

Konferencija je ponudila mnogo zanimljivih tema i odgovora, a mogla se pratiti uz pomoć ZOOM aplikacije.

Konferencija je dala pozitivne primjere praksi dijeljenja modela i načina prezentovanja sadržaja u digitalnoj eri. Prvobitna ideja konferencije Europeane, kao platforme u kojoj se razmjenjuju ideje i zamisli, dala je produktivne savjete, upute i primjere djelovnja baštinskim ustanova s ciljem njihove prilagodbe kako epidemiološkim prilikama, tako i budućem djelovanju ovog digitalnog doba.

Na ovoj svjetski praćenoj i priznatoj konferenciji, propitivale su se brojne teme - pitanja autorskih prava u digitalnom okruženju, pitanja upotrebe društvenih mreža sa ciljem djelovanja u kulturnom sektoru, granice i mogućnosti baštinskih ustanova koje su sada, u vremenu pandemije, a i u vremenu gdje se korisnici sve više okreću digitalnom okruženju, postavljene pred kulturu i baštinske ustanove, pitanja kulturnog menadžmenta, tehničkih i tehnoloških kapaciteta baštinskih ustanova i dr.

Glavni zaključak Konferencije jeste da se kultura u vremenu pandemije pokazala nužnom silom; ljudi su se okrenuli digitalnoj tehnologiji i komunikaciji kako bi razmijenjivali i promovisali kulturu i okupljali se oko nje. Upravo u ovim elementima, baštinske ustanove moraju pronaći svoje modele i djelovanja i učvrstiti se u društvu i društvenim prilikama.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je aktivna članica EUROPEANE, a digitalizovana građa Biblioteke se može naći na https://www.europeana.eu/en.