• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Posjete bibliotekama: Vareš i Breza

04 Februar 2020 Novosti 792 Views

U okviru redovnih radnih posjeta bibliotekama u Bosni i Hercegovini, Dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH sa saradnicama, posjetio je Opću biblioteku u Varešu, u kojoj se sastao sa gosp. Ilijanom Gavran Radojević, direktoricom i njenim saradnicama.

Biblioteka raspolaže skromnim prostornim kapacitetima, solidnim bibliotečkim fondom i vrlo marljivim i stručnim bibliotečkim kadrom, koji uz primjenu svih raspoloživih resursa nastoji da animira čitateljsku publiku, a naročito djecu predškolskog i školskog uzrasta i mlade.

Na svojoj facebook stranici Opća biblioteka Vareš objavljuje najzanimljivije dijelove svoje građe – članke, fotografije i objave iz stare periodike iz vremena u kojima je Vareš rastao i razvijao se. Ovom prigodom, dr. Ovčina je Općoj biblioteci Vareš darovao paket knjiga.     

Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić“ u Brezi, koju je Dr. Ovčina sa saradnicama također posjetio je, u stvari, ustanova koja je odgovorna za sve dobro što se dešava u sferi kulture u Brezi: promocije, radionice, predavanja i drugi kulturni događaji.

Kao i u brojnim drugim ustanovama ove vrste, i pored velikog entuzijazma zaposlenih u Biblioteci, nedostatak prostora i finansija, limitirajući su faktor za realizaciju svih ideja i projekata koje bi ova Biblioteka mogla ostvariti.

Unatoč tome, Općoj biblioteci „Muhamed Kantardžić“ u Brezi bi, po rezultatima rada i broju korisnika koji je svakodnevno pohode, mogle pozavidjeti i one u razvijenijim sredinama. Dr Ovčina je gosp. Indiri Lukačević, direktorici ove ustanove uručio paket knjiga.