• (+387) 33 275 300
 • ured.direktora@nub.ba
 • Ponedjeljak - Petak
  07:30 - 18:00

Kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond

31 Januar 2020 Novosti 760 Views

Kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond

NUBBiH, 21.-23. januara/siječnja 2020.

 

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine je od, 21.-23. januara/siječnja 2020. godine održan tečaj/kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond. Tečaju/kursu je prisustvovalo deset bibliotekara iz šest biblioteka članica sistema COBISS.BH.

Sve učesnike tečaja prigodnom dobrodošlicom pozdravio je dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH.

Program  tečaja:

 • osnovi sistema i servisa COBISS i osnovi programske opreme COBISS3

 • korisnički interfejs (brauzer, pretraživač, editor, prikazivač)

 • osnovni postupci (ažuriranje objekata, pretraživanje, pregledanje  karakteristika objekata …)

 • COBISS3/Upravljanje aplikacijama (domaća biblioteka, partneri, korisnička imena …)

 • osnovi formata COMARC/B, format COMARC/H, COBISS3/Fond

 • pretraživanje i preuzimanje zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka

 • dopunjavanje potpolja 610az, 675bs i 992bx te lokalnih šifrarnika

 • definisanje unosa podataka o stanju fonda (PSF)

 • inicijalizaciona datoteka, podešavanja i upotreba numeratora, ispis naljepnica iz reda za ispis, kopiranje podataka, inventarisanje, prenos podataka o fondu i drugi postupci

 • prezentacija ispisa u segmentu COBISS3/Ispisi

Dobijene privilegije:

 • za pretraživanje zapisa u uzajamnoj bazi podataka, za preuzimanje bibliografskih zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka,

 • za dopunjavanje lokalnih šifrarnika,

 • za dopunjavanje ograničenog skupa bibliografskih podataka.

Kurs je vodila Nevenka Hajdarović, a asistirala Dženana Tuzlak.

Polaznici tečaja u online anketi pohvalili su organizaciju, sadržaj, predstavljanje građe i voditelje.

Polaznici kursa / tečaja COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond

Ime i prezime

Biblioteka

Akronim

Adnan Spahić

Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac

BAIG

Amela Bajrić

Gradska biblioteka Travnik

GBT

Dino Salkić

Opća biblioteka Maglaj

OBMAG

Eldina Muminović

Opća biblioteka Maglaj

OBMAG

Enisa Šahman

Opća biblioteka Maglaj

OBMAG

Mašo Mehmedović

Gradska biblioteka Zenica

KBZE

Tijana Žepčan-Čobo

Gradska biblioteka Zenica

KBZE

Sanja Ljubičić

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA

FKNSA

Irma Nukić

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

NUBBiH

Marija Dumenčić

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

NUBBiH

                                                                                                                                              N. H.