• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Posjeta direktora IZUM-a Nacionalnoj biblioteci BiH

22 Februar 2018 Novosti 1123 Views

Dr. Aleš Bošnjak, direktor Instituta informacijskih znanosti Maribor (IZUM) posjetio je Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH, u Sarajevu, i susreo se sa direktorom NUBBiH-a dr. Ismetom Ovčinom i rukovodiocem Virtualne biblioteke BiH (VIBBiH) Nevenkom Hajdarović i saradnicima.

IZUM je regionalni centar za bibliotečko-informacione sisteme i informacione sisteme istraživačke djelatnosti (E-CRIS), te tvorac i vlasnik sistema Kooperativnog online bibliotečko-informacionog sistema i servisa (COBISS). Taj sustav djeluje u sedam zemalja regije kao nacionalni sistem (BiH, Slovenija, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Bugarska i Albanija).

Bosanskohercegovačke biblioteke u sistemu COBISS djeluju (sa prekidom) od osnivanja (1988). Godine 1998. svi bh. univerziteti su potpisali ugovor o implementaciji sistema COBISS u Bosni i Hercegovini. U sistem COBISS.BH su učlanjene 52 biblioteke (fakultetske / univerzitetske, javne i specijalne). Sve aktivnosti vezane za rad u sistemu vodi VIBBiH.

Ovom prilikom dr. Bošnjak je istakao veoma dobru dugogodišnju uspješnu suradnju dvije institucije na polju razvoja bibliotečko-informacionog sistema COBISS.BH i E-CRIS.BH.

Razgovarano je o daljnoj suradnji i primjeni svih segmenata koje sistemi pružaju, o organiziranju konferencija i stručnih sastanaka, kao i pronalaženju izvora za finansiranje ovog veoma važnog regionalnog projekta.

Bh. biblioteke, članice sistema COBISS.BH, imaju mogućnost da u svom radu primjenjuju sve ono što suvremeno bibliotekarstvo podrazumijeva iako se svakim danom susreću sa nedostatkom stručnog kadra, sredstava za nabavku građe i neadekvatnom tehničkom podrškom.