• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Promocije izdanja NUB BIH na 30. Međunarodnom sajmu knjiga i učila

23 April 2018 Novosti 327 Views

Od 18. do 23. aprila 2018. godine održan je 29. Međunarodni sajam knjiga u Sarajevu.

Kao i svake godine, učešće je uzela i Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine predstavljajući sebe kao izdavača sa trenutno četiri edicije: Edicija Bosanskohercegovačka bibliografija, Edicija Memoria Bosniaca, Edicija Memoria Mundi i Edicija Stručna bibliotečka literatura.

 

U okviru Sajma, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je održala i promocije svoje tri publikacije.

Prva promovisana knjiga je „Naučnici i rat“, autora prof. dr. Esada Zgodića koju je NUBBiH izdala  krajem 2017. godine. Štampanje knjige podržalo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Fondacija za izdavaštvo Sarajevo.

Ova knjiga predstavlja odličnu stručnu literaturu za historiju i buduća pokoljenja. Rukopis je posebno vrijedan pažnje zbog toga što istražuje svijet odnosa između naučnika kao 'vladara istine' i rata kao istine ljudi - rekao je direktor NUBBiH Ismet Ovčina u svojstvu glavnog i odgovornog urednika knjige.

Na promociji su govorili profesor Fakulteta političkih nauka, prof. dr. Izet Beridan, MA Jasmin Hasanović i sam autor.

O novom 22. broju časopisa Bosniace je govorio glavni i odgovorni urednik dr. Ismet Ovčina, profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Lejla Kodrić Zaimović, te urednica časopisa, Adisa Žero.

Direktor Ovčina kazao je da časopis izlazi jednom godišnje, te da se u njemu objavljuju originalni, stručni i naučni radovi, kao i  sistematizirana građa od velikog značaja za obnovu kolekcije biblioteke i bibliotečku struku u cjelini. Naglasio je da je ovaj bosanskohercegovački bibliotečki časopis  Bosniaca prihvaćen za indeksiranje u bazu Emerging Sources Citation Index (ESCI),  novu bazu platforme Web of Science ™.  Vlasnik baze je Clarivate Analytics, prije znan kao IP & Science business of Thomson Reuters.

Sadržaji u ovoj bazi su pod razmatranjem Clarivate Analytics da budu prihvaćeni i u baze Science Citation Index Expanded™, Social Sciences Citation Index®, kao i u bazu Arts & Humanities Citation Index®.

Bosniaca je već indeksirana u bazama EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European Academic Source), The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCO), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources) i dostupan u bazi Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Prof. dr.  Lejla Kodrić-Zaimović je sa stručnog stanovišta dala osvrt na sve članke, ističući da ovaj broj časopisa pored članaka, donosi i zanimljive priloge.

„Bosniaca“ se, kako ističe Kodrić-Zaimović, još od početka svog izlaženja, iako je stručni časopis profilirala i prema široj društvenoj zajednici donoseći teme od općeg značaja, te da se pored članaka na bosanskom, hrvatskom, srpskom i crnogorskom jeziku, mogu pročitati članci pisani i na engleskom jeziku.

Također, profesorica Lejla Kodrić Zaimović je čestitala uredništvu i NUBBiH na indeksiranju u ESCI bazu.

Urednica Adisa Žero je govorila o online verziji Bosniace. Online izdanje Bosniace ima otvoren pristup, te su svi članci po objavi dostupni čitaocima. Časopis ima svoju web stranicu: http://bosniaca.nub.ba/. Tehnički urednik online verzije Bosniace je Eldin Hodžić.

Treća promovisana knjiga je „72 godine postojanja i rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine“. Na promociji ove publikacije su govorili glavni i odgovorni urednik dr. Ismet Ovčina i prof. dr. Adnan Busuladžić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i bivši direktor Zemaljskog muzeja. Promotori su istakli važnost Institucija kulture od značaja za BiH i njihovu ulogu u zaštiti i promociji kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.