• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Gradonačelnica Karić u borbi protiv kulture (slučaj Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH)

03 Mart 2023 Novosti 222 Views

ZK.png

Iznenađeni smo saopćenjem kako je Grad Sarajevo uspio upisati pravo vlasništva nad zgradom Vijećnice bez učešća Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u tom postupku, kao dugogodišnjeg nosioca prava raspolaganja, odnosno prava korištenja. Inače, NUBBiH je od 1951. godine nosilac prava raspolaganja nad zgradom Vijećnice, po odluci tada nadležnih organa Grada Sarajeva.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, a ni advokat koji zastupa instituciju nisu obavješteni o ovom postupku i o ovom rješenju, iako Zemljišno-knjižni ured, Odsjek za harmonizaciju, imaju podatke i zahtjev NUBBiH za upis prava vlasništva, shodno Zakonu o stvarnim pravima FBiH. Biblioteka je podnijela zahtjev  Općini Stari Grad (prije više od dvije godine) na čijoj se lokaciji nalazi zgrada Vijećnice, da je upiše u katastarski operat, koji ni do danas nije riješen, a sve na osnovu Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH.

Nakon granatiranja zgrade Vijećnice (25. augusta 1992.), zatim poslijeratnog nerješavanja pravno-finansijskog statusa NUBBiH, ovo je najveći napad na ovu instituciju u njenoj časnoj misiji kulture, obrazovanja i nauke. U časnoj historiji Sarajeva gradonačelnici su se zalagali za što bolje uslove i afirmaciju Biblioteke, kao jednog od simbola kulturnog identiteta države BiH; izgleda da smo sada dočekali gradonačelnicu koja čini suprotno i otima stečeno pravo Biblioteke i u tom činu borbe protiv kulture trijumfalno informiše javnost.

S obzirom da NUBBiH i advokat koji je zastupa nisu dobili ni rješenje po kojim se upisuje pravo vlasništva Grada Sarajeva, jasno je da ćemo svim pravnim sredstvima pobijati prava vlasništva i navedeni upis  Grada Sarajeva, a protiv odgovornih podnijeti krivične prijave, jer se letimičnim uvidom u ZK izvadak koji gradonačelnica prezentira na službenom Twitter i Facebook nalogu vidi da se nije čekala ni pravosnažnost pomenutog rješenja.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine će istrajati u namjeri da zgrada Vijećnice pripada kulturi, onoj istinskoj, vjekovnoj, historijskoj, koja ima transcendirajuću vrijednost, a ne relativnu vrijednost pseudopolitičkog i administrativno-upravnog aparata i na tom planu pozivamo javnost da se uključi.

Kolektiv NUBBiH