• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Izašla nova izdanja Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine - Bibliografije

17 Februar 2023 Novosti 189 Views

bibliografije.png

U izdanju Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine objavljene su tri godišnje sveske nacionalne bibliografije Bosne i Hercegovine. To su: Bosanskohercegovačka bibliografija monografskihpublikacija za 2017. godinu (ISSN 1512-5165),  Bosanskohercegovačka bibliografijaserijskih publikacija za 2005. godinu i Bosanskohercegovačka bibliografijaserijskih publikacija za  2006. godinu(ISSN1512-5920).

Bosanskohercegovačka bibliografija monografskih publikacija za 2017. godinu kao tekuća nacionalna bibliografija registrovala je izdavačku produkciju u Bosni i Hercegovini u 2017. godini. Izrađena je de vizu na osnovu obaveznog primjerka i redigovanih bibliografskih zapisa u elektronskom katalogu Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine COBISS.NUBBiH.

Obuhvata monografske publikacije koje pripadaju zbirci „Bosniaca“ i koje su izdate u štampanom i/ili elektronskom obliku u 2017. godini. Sadrži 1.645 bibliografskih jedinica koje su sistematski raspoređene po Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK). Svi bibliografski zapisi izrađeni su u skladu sa međunarodnim standardima - ISBD(M) (International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications), ISBD(ER) (International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources), Komunikacionim formatom za mašinski čitljivo katalogiziranje i razmjenu bibliografskih informacija – COMARC/B (Machine Readable Cataloguing Format) i Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga. Dio 1 i 2, autorice Eve Verone. Na kraju publikacije data su i tri registra: registar naslova, imenski registar i predmetni registar. Bibliografiju je izradila mr. Dženana Tuzlak.   

Prva godišnja bibliografija serijskih publikacija Bosne i Hercegovine je izašla 1977. godine pod naslovom Pregled bosanskohercegovačkih časopisa i novina (ISSN 0352-0803). Kasnije je mijenjala naslove (Bibliografija bosanskohercegovačkih časopisa i novina i Bibliografija godišnjaka i periodičnih publikacija, Bibliografija serijskih publikacija), a od 1992. godine izlazi pod naslovom Bosanskohercegovačka bibliografija serijskih publikacija. Niz B.

Nakon stanke 2002. godine u kontinuitetu izlaženja, Bosanskohercegovačka bibliografija serijskih publikacija za 2003. godinu je izašla 2020. godine, Bosanskohercegovačka bibliografija serijskih publikacija za 2004. godinu izlazi 2021. godine.

Bosanskohercegovačka bibliografija serijskih publikacija za 2005. godinu koja je izašla 2022. godine je treća, a  Bosanskohercegovačka bibliografija serijskih publikacija za 2006. godinu, koja izlazi 2023. godine je četvrta bibliografija serijskih publikacija koje su izrađene u okviru sistema COBISS.BH, u inicijalnoj podbazi za izradu serijskih publikacija BIBSER. Sve bibliografije su rađene de visu, na osnovu obaveznog primjerka i u skladu sa međunarodnim standardima.

Bibliografijom za 2005. godinu obuhvaćen je 321 bibliografski zapis serijskih publikacija u štampanom i elektronskom obliku, od toga 114 bibliografskih jedinica imaju i štampanu i online verziju, 3 bibliografske jedinice imaju samo online verziju. U 2005. godini je počelo izlaziti 36 novih naslova serijskih publikacija, a 20 naslova se ugasilo u 2005. godini.

Bibliografija za 2006. godinu obuhvata 301 bibliografski zapis serijskih publikacija u štampanom i elektronskom obliku, od toga 114 bibliografskih jedinica imaju i štampanu i online verziju. Četiri bibliografske jedinice imaju samo online verziju. U 2006. godini je počelo izlaziti 45 novih naslova serijskih publikacija, a 9 naslova je završilo izlaženje u 2006. godini.

 U svaku bibliografiju su uvršteni bh. časopisi, revije, godišnjaci, dnevni listovi, monografske serije. Bibliografska građa je raspoređena abecednim redoslijedom i klasificirana prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDC).

Bibliografije uključuju registar naslova, registar autora, predmetni registar, registar ISSN i stručni registar. Bibliografije serijskih publikacija za 2005. i 2006. godinu izradila je mr. sc. Dragana Bogdanović.

Glavni i odgovorni urednik izdanja bosanskohercegovačkih bibliografija je dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, a urednik mr. Dženana Tuzlak, rukovodilac Odjela bibliografije.