• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Direktor Ovčina u posjeti bibliotekama u Maglaju i Zavidovićima

16 Februar 2023 Novosti 171 Views

1

U okviru planiranih radnih posjeta bibliotekama Bosne i Hercegovine u 2023. godini, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, dr. Ismet Ovčina sa saradnicima posjetio je Opću biblioteku Maglaj i razgovarao sa direktoricom, mr. sc. Ninom Bunjevac-Salkić i uposlenicima Biblioteke.

Razgovarano je o radu Biblioteke u proteklom periodu, radu u nacionalnom bibliotečko-informacionom sistemu COBISS.BH (segmetima COBISS3 programske opreme - COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond i COBISS3/Pozajmica), učešću Biblioteke u izgradnji jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema, značaju zavičajne zbirke koju posjeduje Biblioteka i saradnji sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine koja obavlja funkciju matične biblioteke. Inače, Opća biblioteka Maglaj posjeduje fond od oko 53.000 bibliotečkih jedinica. Tom prilikom dr. Ismet Ovčina poklonio  je Biblioteci paket knjiga iz fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, uključujući i nova izdanja Biblioteke – časopis Bosniaca God. 27 (2022), br. 27 i Bosanskohercegovačku bibliografiju monografskih publikacija za 2017. godinu.    

Istoga dana, direktor Ovčina sa saradnicima posjetio je i Javnu biblioteku Zavidovići. U razgovoru sa direktoricom Biblioteke Amrom Dervišić istaknuti su rezultati u realizaciji bibliotečkih projekata, radu sa korisnicima i organizaciji različitih aktivnosti koje doprinose promociji kulture i obrazovanja u Zavidovićima. Jedna od tema razgovora bio je i doprinos Biblioteke u izgradnji jedinstvene mreže biblioteka u Bosni i Hercegovine i potrebnim uvjetima za razvoj i unapređenje bibliotečko-informacione djelatnosti na području Zavidovića pri čemu je neophodan značajan doprinos osnivača Biblioteke - Općine Zavidovići. Fond Javne biblioteke Zavidovići iznosi oko 47.000 bibliotečkih jedinica.

Uz dogovorenu bibliotečku  saradnju, dr. Ovčina uručio je na dar i ovoj Biblioteci knjige iz fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i nova izdanja Biblioteke - časopis Bosniaca God. 27 (2022), br. 27 i Bosanskohercegovačku bibliografiju monografskih publikacija za 2017. godinu.

{gallery}20230216_Posjeta_biblioteci_Maglaj{/gallery}