• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Promocija 27. broja časopisa Bosniaca

07 Februar 2023 Novosti 220 Views

DSC 6309

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine 6. februara 2023. godine predstavljen je 27. broj časopisa „Bosniaca”.

Na promociji su govorili:  direktor NUBBiH i glavni i odgovorni urednik časopisa dr. Ismet Ovčina, prof. dr. Dušanka Bošković, prorektorica za kvalitet UNSA, prof. dr. Senada Dizdar, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Istaknuto je da svojim temama „Bosniaca“ tretira pitanja od opće važnosti unutar znanstvene i kulturne sfere, a časopis jeste prepoznatljiv i kredibilan kako u domaćem, tako i u međunarodnim akademskim krugovima, te je posebno naglašeno kako je kvalitet časopisa u stalnom razvoju, čemu ponajviše svjedoči prisutnost „Bosniace“ u najrelevantnijim svjetskim bazama časopisa. Direktor dr. Ismet Ovčina izrazio je zadovoljstvo što Bosniaca iz godine u godinu povećava ljestvicu sa stanovišta kvaliteta, naučne i stručne relevantnosti i u potpunosti zadovoljava kriterije neophodne za publikovanje u meritornim bazama podataka. Bosniaca je posvećena objavljivanju radova koji se odnose na teorijske i primijenjene aspekte bibliotečkih i informacionih nauka, s naglaskom na razvitak novih tehnologija i međunarodnih standarda.

„Bosniaca” je časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH koji izlazi jedanput godišnje i u njemu se objavljuju originalni stručni i naučni radovi, iz bibliotečkih, informacijskih, humanističkih te društvenih nauka.

Ovaj bosanskohercegovački stručni časopis indeksiran je u međunarodnim bazama podataka:

Web of Science - Emerging Sources Citation Index, EBSCO bazama Central and Eastern European Academic Source i The Belt and Road Initiative Reference Source, bazi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), ROAD (Direktorij naučnih serijskih publikacija otvorenog pristupa), DOAJ (Direktorij časopisa otvorenog pristupa), ICI Journals Master List, Miar (Informacijska matrica za analizu časopisa), KoBSON (Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku), Ulrich's Periodicals Directory (baza podataka bibliografskih podataka o serijskim publikacijama), Szczepanski's List of Open Access Journals (lista OA časopisa), Fatcat, OpenAire, Mir@bel, a dostupan je i preko baze C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library), Hrčak (Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa), Index Copernicus International, Semantic Scholar, Scilit i baze Slavic Humanities Index.

Pored navedenih baza, Bosniaca je arhivirana putem PKP (Public Knowledge Project) mreže za digitalno očuvanje OJS časopisa. Programu LOCKSS nudi decentralizirano i distribuirano arhiviranje, neprekinuti trajni pristup sadržaju i arhivira autentične izvorne verzije sadržaja. PKP PN osigurava da se časopisi koji nisu dio nijedne druge usluge digitalnog arhiviranja (kao što su CLOCKSS ili Portico) mogu sačuvati za dugoročni pristup. Bosniaca je i dio projekta Jasper (JournAlS are Preserved forevER),  inicijative DOAJ-a za očuvanje časopisa s otvorenim pristupom, te je na ovaj način indeksirana i u bazi ISSN centra u Parizu, The Keepers Registry, svjetskom sistemu koji prati arhivski status digitalnog sadržaja kojem je dodijeljen ISSN.

Ovom prilikom, dr. Ovčina se zahvalio Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, Fondaciji za izdavaštvo kao i Gradu Sarajevu na finansijskoj podršci bez kojih se ne bi mogao izdati ovaj broj časopisa Bosniaca.

Promociji su, pored promotora, prisustvovali i autori objavljenih članaka, predstavnici akademske zajednice i bibliotečki djelatnici iz biblioteka Bosne i Hercegovine.