• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

NUBBiH na 5. sajmu bh. izdavaštva KUN 2022

06 Decembar 2022 Novosti 235 Views

received 1326146128228450

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je u periodu 29. 11. – 03. 12. 2022. predstavila svoju izdavačku produkciju na 5. sajmu bh. izdavaštva „Knjige u nišama“ 2022., u Bosanskom kulturnom centru BKC, u Sarajevu.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine na ovom sajmu predstavila je i izložila neka od svojih najreprezentativnijih i posljednjih izdanja. Izdavačka djelatnost Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovne realizira se kroz četiri edicije:

  1. "Bosanskohercegovačka bibliografija"
  2. "Memoria Bosniaca"
  3. "Memoria Mundi"
  4. "Stručna bibliotečka literatura"

U okviru prvog dana 5. sajma izdavača Bosne i Hercegovine - Knjige u nišama (KUN), u organizaciji Bosanskog kulturnog centra, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH (NUBBIH) predstavila je svoje novo izdanje, drugi dio planirane trotomne edicije Poljičke isprave II - iz Zbirke Aleksandra Poljanića.

Poljičke isprave II, kao i prvi tom, nastao je kao ishod višegodišnjeg projekta NUBBiH, Čuvanje, zaštita i prezentacija dokumenata iz Arhiva Poljičke republike pisanih bosančicom, u saradnji sa doc. dr. Mehmed Kardašom s Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je istodobno i priređivač publikacije. Projekt je sufinansiralo Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok su podršku izdavanju publikacija dali Fondacija za izdavaštvo Sarajevo i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Promotori ove zanimljive i značajne publikacije bili su: dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH, fra Ivan Nujić iz Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, prof. dr. Iva Beljan Kovačić sa Sveučilište u Mostaru i doc. dr. Mehmed Kardaš, priređivač.

Kao dio programske aktivnosti Sajma bila je i Bibliotečka radionica, upriličena 30. 11. 2022. godine u organizaciji Fondacije/Zaklade „Kemal Bakaršić“. U okviru Radionice predavanje na temu „Švicarsko bibliotekarstvo - sličnosti i razlike sa bh. bibliotekarstvom“, održao je mr. Jan Dutoit, znanstveni referent za slavistiku i jugoistočnu Evropu u Švicarskoj biblioteci za istočnu Evropu u Bernu. On je znanstveni saradnik na više univerziteta u Evropi, predavač i prevodilac. Zvanje mr. historije istočne Evrope i slavistike stekao je na Univerzitetu u Bazelu, dok je na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu stekao zvanje mr. bibliotekarstva i informacionih znanosti.

Tokom svog studijskog boravka u Bosni i Hercegovini, Sarajevu, od septembra do novembra 2022. godine, Jan Dutoit je boravio u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, posjetio i upoznao rad i fondove i drugih značajnih biblioteka u Sarajevu. Svoja istraživanja iznio je kao komparaciju rada bh. biblioteka i biblioteka u Švicarskoj. Upoznao je prisutne sa radom Nacionalne biblioteke u Švicarskoj, radom univerzitetskih biblioteka, objedinjenim online katalozima, normativnoj datoteci, digitalizaciji starih knjiga i novina.

Nakon predavanja odgovarao je i na postavljena pitanja učesnika Radionice. Prije početka izlaganja gostima se obratio i gospodin Dragan Marković, direktor izdavačke kuće University Press. Moderator Radionice bila je mr. Dženana Tuzlak, rukovodilac Odjeljenja bibliografije Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

Inače, štand NUBBiH bio je reprezentativan i vrlo posjećen od strane uglednih književnika, javnih ličnosti, a posebno iz sfere kulture i obrazovanja.