• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Održan sastanak Tehničkog komiteta za bibliotekarstvo BAS/TC 44

11 Novembar 2021 Novosti 499 Views

a

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je 23. sjednica Tehničkog komiteta za Bibliotekarstvo, BAS/TC 44.

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je 23. sjednica Tehničkog komiteta za Bibliotekarstvo, BAS/TC 44.Područje rada ovog komiteta odgovara korespondentnim međunarodnim i evropskim komitetima. Tehnički komitet za bibliotekarstvo Bosne i Hercegovine je sastavljen od uglednih članova bibliotečke zajednice: mr. Amra Rešidbegović (NUBBiH), Nataša Filatov (Opća bolnica „Abdulah Nakaš“ Sarajevo), prof. dr. Samir Lemeš (Mašinski fakultet Zenica), Mira Pehar (Narodna knjižnica HNŽ Mostar), Aras Borić (Univerzitetska biblioteka Zenica), prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović (Filozofski fakultet Sarajevo), Mirela Šarić (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske), Štefica Dodig (Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru), Adisa Žero (NUBBiH) i predsjednik komiteta, dr. Ismet Ovčina (direktor NUBBiH).  Sekretar Tehničkog komiteta za bibliotekarstvo je Biljana Baljaj (Institut za standardizaciju BiH).

Obaveze članova Tehničkog komiteta su da na sjednicama koje se održavaju u pravilu tri do četiri puta godišnje daju svoje stručno mišljenje o standardima i o mogućnosti njihove primjene u našoj zemlji.

Članovi Komiteta su u stalnoj koordinaciji i daju stručna mišljenja zavisno od problematike i potrebe.

Na održanoj sjednici Tehnički komitet za bibliotekarstvo BAS/TC 44, pored tekućih pitanja, usvojio je Plan rada BAS/TC 44 za 2022. godinu. Na ovoj sjednici je za novog člana Komiteta izabrana prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović sa Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.