• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Tečaj "Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija"

13 Juli 2021 Novosti 669 Views

6

NUBBiH, 5-9. juli 2021.

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine je od 5. do 9. jula 2021. godine održan tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – napredni. Tečaju je prisustvovalo osam bibliotekara iz tri biblioteke članice sistema COBISS.BH (www.cobiss.ba).

Voditeljica tečaja bila je instruktorica Adisa Žero, asistirala je Anja Mastilović, a sistemsku podršku pružao je sistem administrator Teufik Osmanović. Iako je tečaj bio veoma zahtjevan, svi polaznici su kroz e-anketu izrazili pohvalu za vođenje tečaja i cjelokupnu organizaciju. U okviru licencne baze COBISS.BH obaveza je polaznika da kreiraju po deset zapisa razne vrste građe koja je bila predmet tečaja. Nakon dobivanja pozitivne ocjene, polaznici tečaja pristupaju ispitu za dodjelu licence za raznu vrstu građe. Iz svake biblioteke članica sistema COBISS.BH bi trebao da po jedan bibliotekar ima ovlasti za obradu razne vrste građe, kako bi podatke o svojim fondovima na taj način učinili dostupnim korisnicima. Polaznike je prvog dana tečaja pozdravio dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH i zaželio im uspješan rad, a također i Nevenka Hajdarović, rukovodilac Virtualne biblioteke BiH.

 

Spisak polaznika tečaja

Br.

Ime i prezime

Institucija

1.

Adelaida Grabovica

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

2.

Aiša Ahmetagić

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

3.

Aldijana Omerović

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

4.

Alma Mešić

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

5.

Arijana Zjajo

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

6.

Marija Karačić

Sveučilišna knjižnica Mostar

7.

Sanja Ledić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

8.

Selma Bajraktarević

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

                                                                                                                                                                                                                                                                                N. H.